Euroopa Parlamendi valimised 2019 : Reformierakond : Kandidaadid

Euroopa Parlamendi valimised 2019

Andrus Ansip

PAREMA EESTI EEST EUROOPAS!

On aeg, mil peame tegema kõik, et kaitsta Eesti kuulumist Euroopa Liitu ja kindlustama meie inimeste vabadusi õppida, töötada, liikuda ja tegeleda ettevõtlusega nii kodumaal kui ka Euroopa Liidus tervikuna. Ühiskonna demokraatlikud väärtused ei teki iseenesest ja neid ei tohi mitte kunagi võtta iseenesestmõistetavalt. Nende olemasolusse tuleb panustada pidevalt ja aktiivselt. Vabadus, mis on aluseks majanduslikule heaolule ja kindlustundele, on eestlaste jaoks väärtustest suurim. Seega ei tohi me maha magada ühtegi võimalust seista Eesti eest nii kodumaal kui ka Euroopas, tehes seda mõjukalt ja nähtavalt

Me valime, kes hakkab Euroopas meie huve kaitsma. Kas seal esindab meid vaade, mis soovib senisest enam suletust ja kinnist ühiskonda: inimesed, kellel pole jõudu Eesti eest seista ja meie sõnumit kohale viia?

Me ei saa sellega riskida. Me peame saatma Euroopasse Eesti eest seisma need, keda tunnevad kõik Euroopa ja NATO liidrid ja kes ise tunnevad Euroopat ja NATO-t. Need, kes on pikalt Eestit teeninud ja kellel on sidemed ja juurdepääs kõigile Euroopa liidritele.

Me peame saatma Euroopasse inimesed, keda kuulatakse ja pannakse tähele, kelle puhul pole kahtlust, et nad seisavad demokraatlike väärtuste ja Eesti huvide eest vankumatult. Me peame saatma Euroopasse need, kes on pühendunud Euroopa tugevdamisele, et seeläbi kaitsta ja edendada meie enda rahvuslikke huve, demokraatiat ja ühiseid euroopalikke väärtusi.

See ongi meie tänane valik. Me ei tohi lükata kõrvale oma seniseid edusamme, tänu millele tuntakse välismaal Eestit kui innovatiivset uut põhjamaad, me ei tohi muutuda väikeseks kinniseks riigiks Euroopa Liidu idapiiril. Peame liikuma edasi, seistes Euroopas parema Eesti eest, valides Eestit esindama inimesed, kes on Euroopas teatud, tuntud ja ennast tõestanud.

Vali Reformierakond!
PAREMA EESTI EEST EUROOPAS!