Euroopa Parlamendi valimised 2019

Taavi Rõivas

Euroopa Liidu tulevik peab tooma uusi ühendusi ja võimalusi, mitte müüre ja lõhesid.

Soovin, et iga Eesti inimene saaks osa Euroopa vabadustest - nii majandusliku jõukuse kasvu kui eneseteostusevõimaluste avardumise läbi. Usun turumajandusse ning sellesse, et 500 miljoni elanikuga vaba turg aitab oluliselt kaasa Eesti majanduse arengule

Olen veendunud, et Eesti loomulik koht on kindlalt euroopalikus väärtusruumis, mitte hõljudes ida ja lääne vahelistes tõmbetuultes. Soovin töötada selle nimel, et Eestil oleks üha enam sõpru ja et me ei oleks enam iial üksi.

Usun, et oleksin Eestile hea esindaja.

Olen veendunud, et suudan just Euroopa Parlamendis Eesti huvisid kõige paremini esindada. Mul on Euroopa poliitikute ning teiste võtmetegelaste seas väga palju häid sõpru ja tuttavaid ning olen kindel, et saame seda võrgustikku kasutada nii Eesti kui ka Euroopa tuleviku huvides.

Tean kogemusest, et endistele peaministritele avanevad kõik uksed ka seal, kus tuttavaid ees ei ole. Minust oleks vale seda Eesti heaks mitte kasutada. Olen liiga noor, et mõelda mugavatele ametitele. Olen harjunud igas ametis endast andma maksimumi, nii ka Euroopa Parlamendis, kuhu mõnikord kiputakse “ära kaduma”.

Usun, et suudan seista selgete liberaalsete seisukohtade ning Eesti ja Euroopa huvide eest. Olen iga kell valmis seisma vastu lihtsakoelisi lahendusi pakkuvale ja Euroopat ning Eestit lõhestavale populismile.

Eestil on Euroopa Liidu ühes olulisimas otsustuskogus vaid 6-7 esindajat. Teeks seekord nii, et need esindajad on maksimaalselt tegusad ning eranditult eestimeelsed. Teeks seekord nii, et kui praegu leiab vaid iga viies Eesti inimene, et meie sõnal on Euroopa otsuste tegemisel kaalu (Eurobaromeeter 2018), siis kasvatame selle usu ja meie tegeliku mõju juba mõne aastaga oluliselt suuremaks.

Kogu Eesti on üks valimisringkond, igaüks Teist saab sellele eesmärgile kaasa aidata.

Seisame ühiselt parema Eesti eest Euroopas!

Taavi

P.S. E-valimised algavad juba 16. mail kell 9:00.