Euroopa Parlamendi valimised 2019

Vilja Toomast

Soovin seista euroopalike väärtuste eest!

Olen pärit väikesest Lõuna-Eesti külast Vaabinast. Seal alustasin ka oma kooliteed. Keskhariduse sain Antsla Keskkoolist ja magistrikraadi psühholoogias omandasin Tartu Ülikoolis. Minu õpingud jätkusid aspirantuuris Tartu Ülikooli Üld-ja Molekulaarpatoloogia Instituudi ja Peterburi Behterevi nimelises Instituudis.

Kandideerin 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel Reformierakonna nimekirjas. Olin Euroopa Parlamendi liige aastatel 2009-2014. Töötasin Europarlamendi Transpordi- ja turismikomisjonis ning Regionaalarengu komisjonis. Olin üks raportööridest, kelle töö tulemusena võtsime vastu nn. Maanteeohutuse paketi, mille eesmärk on muuta liiklus turvalisemaks kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

Samuti kehtestasime transpordivahenditele maksimaalse lubatud mürataseme, et meid ümbritsev keskkond oleks inimsõbralikum ning tervislikum. Muutsime raudteetranspordi korralduse reegleid selliselt, et väheneksid korruptsioonivõimalused raudteede majandamisel. Olin üks eestvedajatest meie fraktsioonis, kui lõime Euroopa Ühendamise rahastu, millest finantseeritakse muuhulgas ka Rail Balticat. Regionaalarengu komisjoni liikmena seisin selle eest, et üle-euroopalised regulatsioonid saaksid toimima nii, et ka sellised väikesed ja piiriäärsed maad nagu Eesti, oleksid võrdselt suuremate riikidega koheldud.

Sageli käisin ka visiitidel teistesse liikmesriikidesse, et kontrollida, kas meie ühist raha on kasutatud ka tegelikult selleks, milleks oli see oli eraldatud. Need on vaid mõned näited minu Euroopa Parlamendi liikmeks oleku aegade töödest ja teemadest. Nendele kogemustele toetudes saan kinnitada, et Euroopa Parlamendis on võimalik ka üksiksaadikuna ennast maksma panna ja vääriliselt oma riiki esindada, kui vaid oskad ja tahad võidelda oluliste teemade vedajaks saada.

Europarlamendi liikme kogemusele toetudes saan kinnitada, et hirm, mis nii mõnelgi meist Eesti Euroopa Liitu astumisel oli, hirm, et meid hakatakse juhtima Brüsselist ja meie suveräänsust tahetakse vähendada või hoopis ära võtta, ei vasta tõele. Olen veendunud, et Eestil on kõige rohkem kasu tugevast ja hästitoimivast liidust. Selle liidu nõrgestamine ja natsionalistlik populism (olgu ta parem-või vasakpoolne) kahjustab Euroopa Liitu ning on meile seetõttu suureks ohuks, millest võib-olla kõik veel praegu aru ei saagi.

Kindlasti võivad Euroopa Liidu toimimisel toimuda ka muudatused, kuna elu areneb ja rahulolematuid Euroopa Liidu senise toimimise mudeliga on enamuses liikmesriikides. Kuid minu arvates peaksid muutused olema suunas, mis Euroopa Liitu tugevdaksid ja mitte laiali ei lammutaks.

Kindlasti on võimalik selline kooseksisteerimise viis, kus kõik liikmesriigid tunnevad end rahvustena kaitstuna ja samas koos olles tugevana ühiseid poliitikaid ellu viies. Kandideerin, et seista euroopalike väärtuste eest. Euroopa põhineb ühisel liberaalsel väärtussüsteemil, mille keskmes on inimõigused ja vabaduse põhiõigused. Vabadus vajab toimivat põhiseaduslikku riiki, sõltumatut kohtusüsteemi ja vaba ajakirjandust.

Kandideerin, et otsustusprotsessid Euroopas ja Eestis lähtuksid jätkuvalt nendele väärtustele tuginedes ning ei satuks nende jõudude meelevalda, kes neid vabadusi piirama hakkaksid. Parem Euroopa, Parem Eesti!