Harku vald

reform.ee
Menüü
150

Ardo Heinaru

Kevadiselt kaunis varahommik, päike kastepiiskadel sillerdamas ja linnulaul kõikjal rõkkamas, mina, väikese tüdrukutirtsu käsi peos, teel Tibutare lasteaeda. Kuna seda teed sai käidud pea 20 aastat, siis on see üks minu ilusamaid mälupilte, mis aeg-ajalt ikka ja jälle kangastub. Kolme lapse isana hindasin tollal kõrgelt ja pean ka praegu oluliseks seda, et igal Harku vallas elaval lapsevanemal oleks võimalus viia oma laps kodulähedasse lasteaeda. 

Olen sündinud 1967. aastal ning üles kasvanud ja põhihariduse omandanud Raplamaal. Seejärel õppisin Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumis autode tehnilise hoolduse ja remondi erialal ning omandasin kõrghariduse Tallinna Tehnikakõrgkoolis transpordi ja logistika erialal.

Pärast kohustuslikku ajateenistust Nõukogude armees olen töötanud erinevatel elektriga seotud ametikohtadel. Alates 2000. aastast on minu töökohaks Saksa päritolu ettevõte OBO Bettermann OÜ, kus olen olnud ametis nii müügipiirkonna juhi kui ka tootejuhina.

Harku vallas elan aastast 1994 ning selle aja jooksul on kodukoht saanud mulle armsaks ja südamelähedaseks. Igale lapsele tema elukohta arvestava lasteaiakoha tagamise kõrval soovin Harku vallas seista ka laste huvihariduse jätkuva toetamise ning eakate hoolekande eest. Kuna pean oluliseks kaunist elukeskkonda ning olen teadlik kohalike ressursside piiratusest, ei soostu ma liigaktiivse kinnisvaraarendusega meie vallas. Püüan anda oma panuse ka sellesse, et kõik Harku valla allasutuste ametnikud suhtuksid oma inimestesse austuse ja lugupidamisega.

150

Ardo Heinaru

OBO Bettermann OÜ, tootejuht 5074486