Harku vald

reform.ee
Menüü
145

Arvi Eidisk

Tänapäeval on poliitika kujundamises tähtis roll kodanikel ja kodanikuühendustel. Head poliitikat ajavad üheskoos kodanikud, valitsusvälised partnerid ja eksperdid ning riigiasutused. Tänu sellele saab langetada kaalutletumaid, täpsemaid ja mõjusamaid otsuseid, ennetada probleeme elluviimisel ning teadvustada valikuid. Tulge ja rääkige kaasa!

Juhtimine. Meie valla juhtimise kvaliteet ja haldusvõimekus vajavad parandamist! Juhtimise kvaliteedist sõltub vallaelanike usaldus omavalitsuse töö ning kohaliku elu korraldamise vastu. Vajame ambitsioonikamat valitsemist ning valla allasutuste juhtimist.

Kogukondade ja kohalike kaasamine otsustusprotsessidesse. Erinevate osapoolte kaasamine otsuste tegemisse pakub võimalust vältida vigu ning saada paremaid tulemusi, sh põhjalikumat infot tegelikust olukorrast ja poolte eelistustest ning nõustuma ka need, kellest sõltub otsuse ellurakendumise edukus.

Roheinnovatsioon. Jälg, mille ümbritsevale keskkonnale jätame, on paratamatu, kuid me saame palju teha selleks, et see jälg oleks võimalikult väike. Üheks võimaluseks on ringmajandus, mille toetamises on vallal suur roll. Ringmajanduse efekti saavutamiseks tuleb läheneda süsteemselt, et jõuda muutusteni poliitikas ja väärtushinnangutes.

Minust. Töötan koduvallas Kumna külas ettevõtjana. Olen kahe tütre isa ning õppinud Tallinna majanduskoolis ja Audentese ülikoolis. Minu hobideks on motokross ja võrkpall ning ma toetan noorsportlaseid ning spordiklubisid.

Teeme paremini!

145

Arvi Eidisk

Bennett Grupp OÜ juht