Harku vald

reform.ee
Menüü
151

Evelin Tiirik

Me oleme paremini hoitud, kui meid puudutavad juhtimisotsused on põhjendatud ning kogukonnaliikmed on otsustusprotsessi kaasatud. Noortele parimaid lahendusi teavad noored, eakatele sobiva keskkonna saame aga luua, kuulates ära nende vajadused. Kogukonna hääl loeb!

Me loome keskkonda oma lastele. Selleks peame muutma oma igapäevaseid harjumusi ning võtma kasutusele uudsed ja keskkonda säästvad lahendused. Elame paremini, kui meie lapsed saavad kooli minna jalgsi või jalgrattaga. Meie pered on hoitud, kui lasteaed on kodu lähedal. Peame senisest enam soosima kogukonnaliikmete soovi ja tahet tegeleda tervisespordiga, investeerides spordi- ja vaba aja veetmise rajatistesse.

Olen aktiivne Muraste külaseltsi liige ja tegutsen igapäevaselt Muraste kogukonnakeskuses, luues vallarahvale uusi enesearenguvõimalusi ning pakkudes kogukonnaliikmetele sportimise ja kultuuri kogemise võimalusi.

Me oleme koos paremini hoitud! 

151

Evelin Tiirik

Muraste külaselts MTÜ, kogukonnakeskuse juhataja