Harku vald

reform.ee
Menüü
146

Gerli Lahek

Elan Harku vallas alates 2006. aastast. Olen kõrghariduse omandanud Tallinna tehnikaülikoolis ärikorralduse õppesuunal ning tegutsenud nii riigi- kui ka erasektoris. Hetkel töötan ühes eraettevõttes pearaamatupidajana. Olen põhjalikult tegelenud ka andmesüsteemide analüüsiga ning kuulunud tarkvara loomise arendusmeeskonda.

Kevadel 2021 astusin koos paljude mõttekaaslastega Reformierakonda, sest aktiivse kogukonna liikmena on mulle tähtis Harku valla olevik ja tulevik. Seetõttu kavatsen valituks osutudes volikogu töös ka aktiivselt osaleda ja valla arendamisse panustada.

Pean oluliseks, et Harku vallas rakendataks kaasamispoliitikat, mis hõlmab muu hulgas ka avatud ja ausaid arutelusid, jõudmaks ühiselt tasakaalus otsusteni.

Väärtustan meie puhast loodust ja selle hoidmist, kuid sama tähtsaks pean ka valla avaliku ruumi kujundamist selliselt, et loodus- ja inimtekkelise vahel säiliks tasakaal ning harmoonia.

Igale Harku valla lapsele tuleb tagada tema elukohta arvestav lasteaiakoht ning võimalus õppida kodulähedases koolis. Lapsed peavad saama suurepärase tänapäevase hariduse meie oma koduvalla eriilmelistest koolidest, mille üheks eelduseks on motiveeritud õpetajad, kelle töötasu on lähiomavalitsustega võrreldes konkurentsivõimeline.

Kolme lapse emana tean, et ka meie valla noorte vaba aja veetmise võimalused vajavad laiendamist.

146

Gerli Lahek

Offis OÜ, pearaamatupidaja