Harku vald

reform.ee
Menüü
149

Ivica Mägi

Soovin, et Harku valla inimesed tunneksid, et neil on siin hea elada, nendega on arvestatud ja nad on hoitud! Väärtustan kõrgelt haridus- ja sotsiaalvaldkonna sujuvat toimimist, pidevat arengut ning omavahelist koostööd.

Minu tegevuse fookuses on ühelt poolt laste ja lastega perede heaolu. Eriti oluliseks pean kõikide laste võimetekohast kaasatust ja igakülgset toetamist, sõltumata vanusest, eripärast või erivajadusest. Teiselt poolt väärtustan väga kõrgelt lasteaedade ja koolide õpetajaid, kes omavad ääretult olulist rolli laste arendamisel ning nende elu kujundamisel.

Harku vallas Suurupis olen elanud üle 20 aasta. Abikaasaga otsustasime just sellesse looduskaunisse kohta rajada oma kodu, kus luua pere. Meie kaks teismelist poega on kasvanud just siin. Koos nendega olen aktiivselt osalenud lasteaedade tegevuses, koolielus ja kogukonna arendamises. Emana soovin, et lapsed ja noored tunneksid ennast Harku vallas turvaliselt ja õnnelikult ning neile oleks siin tagatud parimad arenguvõimalused.

Pean oluliseks, et igal lapsel oleks kodulähedane lasteaia- ja koolikoht, kus ootavad teda ees motiveeritud õpetajad. Õpetajatel peab olema tugi korraliku töötasu ja vajalike teadmiste näol, et anda oma töös endast parim. Noorte arengu toetamiseks on oluline pakkuda neile võimalust osaleda koolivaheaegadel tööelus ning ülesemalt edendada noorte ettevõtlikkust.

Mul on magistrikraad sotsiaalteadustes ning olen end täiendanud hariduse juhtimise ning ettevõtluse alal. Enam kui kümme aasta juhin omanimelist autismikooli ja teraapiakeskust, mis tegeleb lisatuge vajavate laste ja nende perede toetamisega ning õpetajate koolitamise ja nõustamisega. Olen meie valla lastele, peredele ja õpetajatele tuge pakkunud juba aastaid. Lisaks tegelen ma pere-, paari- ja individuaalteraapiate ning viin läbi koolitusi, et inimeste suhted, vaimne tervis ja elukäik oleks hoitud.

Kandideerin esmakordselt eesmärgiga tuua valla juhtimisse ja arengusse värsket vaadet. Soovin jätkuvalt oma teadmistele ja kogemustele tuginedes panustada Harku valla sotsiaal- ja haridusvaldkonna edendamisse. Pean tähtsaks kohalike inimeste ja huvigruppide kaasatust.

Annan endast parima, et meie koduvald ja siinsed inimesed saaks hoole ja tarkusega hoitud!

149

Ivica Mägi

Autismikooli juht, koolitaja ja terapeut