Harku vald

reform.ee
Menüü
148

Katre Kuusik

Elan Murastes alates 2001. aastast ning olen täiskasvanud lapse ema. Hindan inimestes ausust, avatust ja head huumorimeelt ning väärtustan kodanikühendusi ja -algatusi. Olen Muraste külaseltsi ja Harku valla lastekaitse ühingu juhatuses. Leian, et organisatsioon töötab hästi siis, kui iga meeskonnamängija teab, mida ja milleks ta teeb ning teeb seda särasilmi. Hästi toimiv meeskond tagab edu, sest ühiselt teame ja suudame rohkem.

Teen ka peale valimisi seda, mida siiani olen teinud: seisan nõrgemate ning nende heaolu ja tegevusvõimaluste laiendamise eest. Muraste külaseltsi kaudu olen aidanud korraldada loodusmatku, sh meie küla ja valla suurima osalejate arvuga öömatka, mis on pühendatud Eesti Vabariigi aastapäevale. Oleme käivitanud Harku valla ainsa kino ning publiku arvukus on kinnituseks, et kodulähedased filmiõhtud suurel ekraanil on väga oodatud. Olen vabatahtlikuna panustanud erinevate kultuuri- ja spordiürituste korraldamisse. Muraste külaseltsi liikmena seisan hea selle eest, et küla arengukavasse kirjapandu ellu viidaks. Olen aidanud ühendada Harku valla lastekaitse ühingu ning Muraste külaseltsi tegevusi. Harku valla lastekaitse ühingus olen 15 aastat nii nõu kui ka jõuga toetanud vähekindlustatud peresid.

Noortele ja lastele tuleb luua kodu lähedal tingimused aktiivseks vaba aja veetmiseks. Vallas tuleb edendada tervislikku eluviisi. Meie ümber on täna palju puutumata loodust ning loodan siiralt, et suudame ühiselt keskkonda hoida ja igale ehitusele eelneb kogukonnaga läbi arutatud ja kooskõlastatud otsus.

Teeme oma uue meeskonnaga ära selle, mis on Harku vallas aastaid tegemata. Ärme ainult aruta ja diskuteeri lõpmatuseni, hakkame kuskilt pihta ning kui eksime, siis teeme uuesti ja paremini! Teeme elamise Harku vallas paremaks, ühiselt!

148

Katre Kuusik

Luminor Bank AS, partnersuhete projektijuht