Harku vald

reform.ee
Menüü
144

Leino Pank

Harku vald on minu pere kodukohaks olnud juba üle veerandsaja aasta. Selle ajaga on mul tekkinud hea tunnetus valla hingeelust. Mäletan, kuidas üheksakümnendate keskel hommikuti Tabasalust Tallinnasse tööle sõites liikusid samas suunas veel vaid mõned autod ning vastu ei sõitnud reeglina kedagi.

Tänaseks on olukord oluliselt muutunud. Harku vald ei ole enam Tallinna ääreala, kuhu õhtuti magama tullakse ning kust hommikuti tööle ja kooli suundutakse. Harku vallast on saanud suure potentsiaaliga elukoht väga paljude inimeste jaoks ning see seab valla taristule ja sotsiaalsele elule täiesti uued nõudmised. Siinsetest elanikest on saanud kogukond, mis vajab tugevat identiteeti. See aga saab tugineda vaid ühistegevusele ja valdkondadele, mille üle saame kogu vallana uhked olla, nagu näiteks sport ja kultuur.

Minu jaoks olulised teemad, kuhu valituks osutudes soovin panustada:

  • Usun, et pakkudes vallas nüüdisaegseid sportimisvõimalusi, paneme aluse noorte heale füüsilisele ja vaimsele tervisele. Olen väga sügavalt veendunud tervislike eluviiside ja spordi positiivses mõjus lastele. Näen seda oma poegade pealt, kellest üks treenib juba kolmandat aastat Tabasalu jalgpalliklubis ning teine on kohaliku klubi kasvandikuna liikunud edasi esiliigaklubisse ja mängib ühtlasi ka Eesti U18 koondises. Samal ajal olen ma ise üks Tabasalu jalgpalliklubi asutajatest ning olnud algusest peale ka selle volikogu liige. See kahepidine kogemus on andnud mulle väga hea arusaama noorte sporditegevuse arendamisvõimalustest Harku vallas.
    • Selleks, et Tabasalu JK areng saaks jätkuda ning laste motivatsioon meie valla eest jalgpalliplatsil võidelda ei raugeks, seisan selle eest, et klubi saaks endale ka talveks korralikud treeningtingimused.
    • Jalgpall ei ole kindlasti ainus ala, mida peaks arendama. Edendada tuleks ka kergliiklusteede võrgustikku, viia spordi- ja mänguväljakud kogukondadele lähemale ning laiendada loodusradasid ja valmistada neid ette harrastajate hulga suurenemiseks.
  • Meil on vaja oma külakeskust. Rohkem kui 15 000 elanikuga kogukonnal peab olema kultuuri nautimise ja vaba aja veetmise koht, kus korraldada kontserte ja näituseid ning harrastada kultuurilisi tegevusi.
  • Harku valla veemajandus vajab põhjalikumat läbimõtlemist. Vee hinda ei ole võimalik lõpmatuseni tõsta. Selle asemel tuleb otsida ja rakendada võimalusi veevõrgu säästlikumaks haldamiseks. Oskan ka ise välja pakkuda energiasäästlikumaid lahendusi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide haldamiseks. Samuti vajab ettevõtte Strantum tegevus läbipaistvamaks muutmist.
  • Prügimajandus tuleb viia uuele tasemele ning luua võimalus sorteeritud prügi äraandmiseks võimalikult kodu lähedal.

Kõiki neid teemasid ühendab keskkonnahoid. Pakkudes valla sees lastele kvaliteetseid spordi harrastamise võimalusi ning kõikidele elanikele  mitmekesiseid kultuuri- ja vaba aja veetmise võimalusi, vähendame arvestatavalt liikluskoormust. Oluline on mitte sundida inimesi oma harrastustega tegelemiseks läbima pikki vahemaid autodega. Valla areng ei tohi aga tulla looduskeskkonna arvelt, vaid vastupidi, loodust säästes ja loodusele tehtavat kahju vähendades.

Usun, et suudan oma pikaajalise eraettevõtlus- ja juhtimiskogemusega täiendada Harku valla juhtimist tulevikku vaatavate lahendustega.

Minu taust:
Haridus: Tartu ülikooli bioloogia-geograafiateaduskond, biokeemia eriala
Töökoht: Eccua (www.eccua.ee)

144

Leino Pank

Eccua Pro OÜ, ettevõtja