Harku vald

reform.ee
Menüü
141

Maris Viisileht

Hea valija,

kandideerin Harku vallavolikogu valimistel kolmandat korda.

Asusin Harku valda elama enam kui 30 aastat tagasi ning nüüdseks on siinne elukeskkond oluliselt edasi arenenud. Aastate jooksul olen aru saanud, et on suur privileeg elada privaatselt looduskaunis kohas pealinna lähedal. Seega on ka mulle oluline, et haja- ja tiheasustusalad oleksid oma loomulikus tasakaalus.

Olen viimased kaheksa aastat olnud Harku vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liige (lühemat aega ka sotsiaalkaitse-, turvalisus- ja tervishoiukomisjoni esimees) ning kolm aastat abivallavanem.

Harku valla elanikkond on kasvanud ning kasvamas ühtlases tempos, mistõttu peab jälgima, et suudaksime pakkuda vajalikus ulatuses ja kõrge kvaliteediga haridusteenust. Alushariduses on küllaga kasvuruumi, et kõikidele 1,5-3aastastele lastele jaguks lasteaiakohti. Samas oleme valikuid rikastanud alternatiivpedagoogikaga ning avanud esimese autentse Montessori rühma Eestis. Valla põhi- ja gümnaasiumihariduse jaoks on 2021. aasta meeldejääv, sest avasime Tabasalu hariduslinnaku. Tänu sellele saab ka meie huvihariduse tempel Tabasalu muusika- ja kunstikool enda käsutusse uue ja nüüdisaegse õppehoone.

Sotsiaalvaldkonnas on viimased aastad toonud paremad tingimused nii tervishoius kui ka täiskasvanud abivajajatele – valminud on Tabasalu perearstikeskus ja avatud Harku sotsiaalkeskus. Edaspidi seisan selle eest, et eakad saaksid koduvallas soodsamalt ja mugavamalt erinevaid teenuseid kasutada. Samuti võtan eesmärgiks aidata kaasa sotsiaalmaja rajamisele.

Noorsootöö vajalikkus on ennast ise tõestanud. Kõikides valla külades, kus oleme lähiaastail noortetoad avanud, on nende igapäevane kasutus olnud väga aktiivne.

Kultuuritarbimise võimalusi tuleb jätkuvalt laiendada. Sel eesmärgil saab Tabasalu keskraamatukogu uued ja nüüdisaegsed ruumid ning Vääna haruraamatukogu uue lugemissaali tall-tõllakuuri alumisele korrusele, mis tagab parema ligipääsu nii eakatele kui ka puuetega inimestele.

Ühendatuma Harku valla ja liikuvuse suurendamiseks on vaja täiendada kergliiklusteede võrgustikku ka vallasiseste maanteede ääres. Tänavu alustatakse sellega Vääna külas.

Harku vallavolikokku kandideerides soovin ka edaspidi panustada haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna arengusse. Usun, et minu varasem kogemus erinevate haridusasutuste juhtimisel on siin suureks toeks. Kõige pikemalt (12 aastat) olen juhtinud Vääna kooli. Lisaks tunnen huvi valla 155aastase ajaloo vastu, millest teen sel aastal igakuiselt ülevaateid Harku Valla Teatajas.

Mulle on väga olulised ka pereväärtused. Harku vallas elades oleme abikaasaga üles kasvatanud neli last.

141

Maris Viisileht

Harku Vallavalitsus, abivallavanem