Harku vald

reform.ee
Menüü
135

Mart Eensalu

Harku vald on minu koduks olnud viimased 15 aastat. Hindan kõrgelt siinset looduskeskkonda ning lapsest peale purjetamisega tegelenuna oli merelähedane elukoht pea ainuvõimalik − nii ma Õismäelt siia jõudsingi.

Inimesena väärtustan ausust, õiglust ning teineteise ja keskkonnaga arvestamist. Pean oluliseks mitte anda hinnanguid. Minu suurimaks tagalaks on minu pere: abikaasa, meie kolm last, minu vanemad ning vähetähtis pole ka meie väike suure hingega koer Lumi. Minu energia tulebki peamiselt visioonist, et nii nagu saame täna kolme põlvkonnaga iganädalaselt laua taha istudes maailma asju arutada, jätkub see ka peale meid. Et minu lapsed saavad Harku vallas koolis käies siit parima hariduse, vaatavad siis pisut maailmas ringi ning loovad hiljem siia oma kodud. Soovin näidata neile eeskuju, et oma kodukanti tuleb hinnata ja hoida ning kui midagi on vaja ära teha, siis lihtsalt seletamise asemel tuleks sekkuda ja proovida asju muuta − ikka mõistlikult ja asjalikult, argumenteeritult ja põhjendatult. Nii olengi tänaseks vedanud kodukoha külaseltsi ja osalenud oma laste lasteaia ning kooli hoolekogudes.

Olen omandanud Tartu ülikoolis õigusteaduste bakalaureusekraadi ning tänavu kevadel lõpetasin samas koolis strateegilise juhtimise magistriõpingud. Oman pikaajalist kogemust vaba aja teenuste valdkonnas, olles tegelenud kontsertide ning meelelahutusürituste korraldamise ja piletimüügiga ning toitlustusasutuste juhtimisega. Olen osalenud mitmete ettevõtete ühinemise ning ostu- ja müügiprotsessides ning ettevõtete gruppide strateegiate väljatöötamises ja kohandamises. Samuti panustan valdkonnaüleste organisatsioonide töösse. Eelnevast lähtudes julgen öelda, et oman head ülevaadet protsessidest ja nende juhtimisest ning tajun ühiskonna toimimise loogikaid ja juriidilist raamistikku. Usun, et minu haridus ja kogemused on heaks vundamendiks, et kohaliku elu korraldamises kaasa lüüa.

Mis on minu silmis Harku valla suurimad väljakutsed?

Kõik algab juhtimisest. Harku valla juhtimine peab olema n-ö näoga inimeste suunas ja elanike jaoks. See peab lahendama tänaseid praktilisi probleeme parimal võimalikul viisil, arvestades siiski, et otsuste mõju ulatub kümnendite kaugusele tulevikku. Põhjalikum planeerimine ning tõenduspõhistest faktidest lähtuvad otsused aitavad meil teha selgelt nii paremaid lühiajalisi valikuid kui ka pikaajalisi otsuseid.

Valla elu korraldamise juures on üheks suurimaks ja tähtsaimaks valdkonnaks haridus, alates lasteaiast kuni gümnaasiumi lõpuni. Alusharidus peab olema elukohta arvesse võttes kättesaadav ning kooliharidus kodulähedane ja erinevaid valikuvõimalusi pakkuv, nii et võimalikult paljudel oleks peale põhikooli lõpetamist võimalik jätkata keskhariduse omandamist koduvalla riigigümnaasiumis.

Me peame iga päev tegelema sellega, et meie elukeskkond säiliks − rohepööre on tänaste otsuste tegemisel argument number üks, kaks ja kolm, kõik muu tuleb peale seda. Rohepöördega seoses on ühelt poolt vaja piisavalt mugavat ühistransporti, mis meelitaks meid ka päriselt rohkem autodest välja, ning teiselt poolt sellist kohalikku taristut ja ettevõtluskeskkonda, mis aitaks võimalikult paljudel vältida igapäevast pendelrännet Tallinnasse. Samuti on oluline pakkuda võimalusi oma tervise eest hoolitsemiseks nii kergliiklusteede, liikumisparkide kui ka korrastatud metsaradade ja talviste suusaradade näol.

Ma soovin, et Harku vald oleks paremini hoitud vald! Kui minu mõtted Sind kõnetavad, siis aita kaasa sellele, et saaksin meie elukeskkonna arengusse panustada ning jaga minuga oma mõtteid! Kuulan vallaelanike soovid ära ning võtan neid arvesse nii enne kui ka peale valimispäeva. Kirjuta mulle aadressil mart.eensalu@eesti.ee või helista numbril 5064505.

135

Mart Eensalu

Live Nation Baltics OÜ, juhatuse liige