Harku vald

reform.ee
Menüü
152

Monika Ojala

Olen elanud Harku vallas terve oma elu ning lõpetanud 2003. aastal Tabasalu ühisgümnaasiumi. Minu suur soov on, et meie vald oleks noortele parim koht õppimiseks ja huvialadega tegelemiseks. Noorena elasin Tabasalus ning rääkisin kaasa kooli ja Tabasalu huvitegevuse teemadel. Tänu 16-aastasele tütrele olen siiani haridusvaldkonnaga tihedalt seotud ning soovin panustada koolisüsteemi paremaks muutmisse. Skautliku programmi vahendusel olen Väänas juba üle kümne aasta aidanud kaasa noortest täisväärtuslike kodanike kasvatamisele. Noorte haridus ja vaba aja tegevused üle valla on minu südameasi. 

Leian, et valla hetkeolukorda, kus vesi on kallis ja ebakvaliteetne ning jäätmemajandus teatud piirkondi soosiv, tuleb muuta. Elan koos elukaaslasega Suurupis ja pean arvestama, et suvel veetase on kriitiliselt madal ning pakendijäätmed tuleb eraldi Tabasalu jäätmejaama viia. Seda süsteemi tuleb muuta. Kohalik kogukond suudab pakkuda kõige paremat sisendit selle kohta, mida mingis piirkonnas on tarvis parandada või edendada. Panustan igal võimalusel ka moel Suurupi, Vääna ja Tabasalu avalikesse üritustesse, et kohalike arvamust ikka näha ja kuulda oleks.

152

Monika Ojala

Fortum CFS Eesti, spetsialist