Harku vald

reform.ee
Menüü
138

Ott Kasuri

Usun demokraatiasse ja liberaalsetesse väärtustesse, mistõttu olen kohalike omavalitsuste valimistel osalenud Harku Reformierakonna nimekirjas. Tean, et elu viivad edasi haritud ja ettevõtlikud inimesed, pean oluliseks kodanikuvabadust ja vastutust oma tegude eest ning austan perekondlikke väärtuseid ja traditsioone.

Harku vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimehena pean suurimateks õnnestumisteks hariduse valdkonnas Tabasalu gümnaasiumi ja hariduslinnaku avamist, millega on õpilastele loodud parim nüüdisaegne õpikeskkond, ning muusika- ja kunstikooli laienemist, mis võimaldab avada uusi pilliõppe erialasid. Samuti Tilgu sadama jahtklubis hoogustuvat huvitegevust ja uuenenud Tabasalu noortekeskuse, Harkujärve lasteaia, Vääna raamatukogu tall-tõllakuuri uute ruumide ning Meriküla õppe- ja spordikeskuses Montessori pedagoogikat järgiva lastaiarühma avamist.

Oleme oluliselt rikastanud valla sotsiaalset taristut, et tagada elanikele paremad avalikud teenused. Uues tervisekeskuses töötavad perearstid ja terapeudid ning on avatud apteek. Tulemuslik on olnud ka koostöö erasektoriga: rajatud on Pihlakodu eakatele, Liikvasse Päikesekodu erivajadustega inimestele ning Tabasallu tennisehall ja -väljakud.

Paremini hoitud Harku vald tähendab minu jaoks eelkõige paremat juhtimist ja kaasavat valitsemist, aga ka elanike vajadustest lähtuvat digitaalset e-valda. Lähiaja plaanides on uute lasteaedade ehitamine Tabasalusse, Tiskresse ja Vääna-Jõesuusse, et kindlustada lasteaiakoht igale pooleteiseaastasele lapsele. Tiskre hariduslinnakusse rajame staadioni ja avaliku raamatukogu ning Montessori lasteaia kasvamine kooliks. Plaanidesse mahuvad veel Muraste Paelava ehitamine kultuuriüritusteks ning kogupere liikumispargi rajamine valda. Toetame Tabasalusse multifunktsionaalse halli ehitamist.

Väärtustame õpetajaid

Õpetajat väärtustamata ei saa pakkuda nüüdisaegset haridust. Pean eriti oluliseks õpetajate ja tugispetsialistide töötasu tõstmist. Minu soov on näha meie haridussüsteemi ühtse ja eestikeelsena.

Endise koolidirektorina leian, et üldharidus, lisaks ka alusharidus peab olema kõikidele lastele tasuta. See loob sidususe ühiskonnas ning annab kõikidele võimaluse oma tulevikku kujundada – hea haridus annab tiivad!

Hoolime kõikidest lastest ja eakatest

Lubadus, millest ma ei tagane, on kohelda kõiki Harku valla lapsi võrdselt. Pean vajalikuks maksta igale õpilasele võrdset huvitegevuse toetust ning toetada tasuta huvitegevust koolides. Lisaks luban, et nüüdisajastame ligipääsetavuse ja liikumise vallas: uuendame ühistranspordi liinivõrku, juurutame buss tellimisel teenuse, rajame parkimisalad rendiautodele, seame sisse rattaringluse ja rattaparklad bussipeatustesse ning arendame sõidujagamise teenuseid.

Kohalike omavalitsuse valimistel 2021 seisan kõikide Harku valla elanike huvide ning valla piirkondade tasakaalustatud arengu eest.

Minust

Sündisin Tallinnas Kalamajas ning kasvasin üles Kassisabas. Tabasalu elan 1986. aastast. Olen lõpetanud Tallinna pedagoogilise instituudi matemaatika-füüsika õpetajana ning jõudnud palju teha, sealhulgas olla Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor, Harku vallavolikogu liige ja esimees, Harku vallavanem ja abivallavanem, OÜ Strantum nõukogu esimees, MTÜ Tabasalu Looduspark asutajaliige, Tabasalu Lions klubi asutajaliige, Eesti maaomavalitsuste liidu tegevdirektor, Harjumaa omavalitsuste liidu haridus- ja kultuurikomisjoni liige ning Euroopa Nõukogu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kongressi liige. Reformierakonda kuulun aastast 1997. Ühtlasi olen ka Harku PKO asutaja ja juhatuse liige, varem täitsin ka esimehe rolli.

Olen abielus, tütre isa ja ka vanaisa. Minu huvideks on Eesti kunst, muusika, teater ja film. Tegelen tervisespordiga, ujun ja harrastan kepikõndi.

Ainult parim on piisavalt hea!

138

Ott Kasuri

Eesti Linnade ja Valdade Liit , Arendusjuht 5179788