Harku vald

reform.ee
Menüü
147

Pille Lamp

Soovin, et Harku vald oleks tõeline pärl nii oma elukeskkonna kui ka looduse poolest. Säästvamaid valikuid tehes suudame hoida meie valla kaunist loodust ja suurepärast elukeskkonda. Ka lapsed hindavad kodukanti märksa rohkem, kui nad on saanud oma kooliteed käia Harku vallas ning neid on õpetanud väärtustatud ja pühendunud õpetajad.

Poliitikas olen uustulnuk. Koos minuga liitusid kevadel Reformierakonnaga kümned tegusad vallaelanikud, kes soovivad, et Harku valda juhiksid inimesed, kellele vallaelanike heaolu ja südamega hoitud elukeskkond päriselt korda läheb.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli skandinavistika eriala. Minu meelest on kvaliteetne ja kättesaadav haridus ülioluline ning seda juba alates lasteaiast – iga laps on tähtis ja peab saama kodulähedase lasteaiakoha ning võimaluse jätkata kooliteed talle sobivas koolis oma koduvallas. Meie õpetajad on suurepärased ja pühendunud, kuid paraku ei suuda nende palgad konkureerida isegi mitte lähiomavalitsustega. Tean seda, sest täitsin kaks aastat Pangapealse Lasteaia hoolekogu esimehe rolli ning hetkel olen Muraste Kooli hoolekogu liige. Vald saab muuta õpetajate töö atraktiivsemaks, pakkudes paremat palka ja väärtustades õpetajaid senisest märksa enam.

Veetsin kõik oma lapsepõlvesuved Vääna-Jõesuu metsades ja rannas. Nüüdseks olen Harku valla püsielanik olnud juba 20 aastat, millest viimased 8 aastat on mu kodu olnud Murastes. Mul on kaks lahedat poega ja suurepärane abikaasa ning me kõik armastame oma kodukanti. Siin on kadakane loopealne koos vanade ohvrikividega, mitmekesine mets ja raba ning muidugi vägev pankrannik. Kas teadsid, et Muraste Looduskaitseala kuulub üle-euroopalisse looduskaitsealade võrgustikku Natura 2000? Natura kaitsealad on mõeldud kõige ohustatumate liikide ja nende elupaikade kaitseks Euroopas. Seda erakordsust silmas pidades peab vald lahendama klindist üles-alla liikumise loodussäästlikult. Samuti tuleb vallal olla resoluutne rohekoridoride ja metsade säilitamise osas kogu vallas, tõsta elanike jäätmete sorteerimise alast teadlikkust ning luua piiratud põhjaveeressursi säästmiseks võimalus vihmavee kogumiseks eramupiirkondades. Loodust hoides hoiame oma elukeskkonda!

Andes uutele inimestele võimaluse Harku valda juhtida, saab meie koduvald paremini ja südamega hoitud!

147

Pille Lamp

Bondora Capital OÜ, osakonnajuht