Jõelähtme vald

reform.ee
Menüü
157

Andrus Kuldkepp

Olen Jõelähtme valda oma südames kandnud ja olnud sellega seotud juba pea 15 aastat. Minu jaoks tähendab koduvald inimesi, kes siin elavad. Meid ümbritsevate asjade keskel. 

Otsustasin kandideerida eelseisvatel kohalikel valimistel Reformierakonna nimekirjas selleks, et meie vallas säiliks hoolivus kaaskodanike vastu ning valla juhtimine tähendaks ka edaspidi püüdlust hoida ja arendada elamisväärset keskkonda meie kõigi jaoks.

Siin vallas kasvavad ja õpivad mul täna kaks last. Seisan selle eest, et nii neile kui ka kõikidele teistele valla lastele pakutav haridus oleks tänapäevane ja annaks parima stardipaketi iseseisvaks eluks. Pooldan kahe käega raamidest väljaspool mõtlemist üldhariduse arendamisel. Saadav üldharidus peab olema kõrge vahetuskursiga valuuta igal pool, kuhu meie lapsed peale viimast koolikella suunduvad.

Lapsi arendavad kõige rohkem sotsiaalne lävimine ja praktilised kogemused. Seetõttu toetan seda, et võimalused meie vallas spordi- ja huvitegevusega tegelemiseks oleksid mitmekesised ning olemasolev taristu toetaks seda. Käisin ise juba eelmisel sajandil üldhariduskoolis, mille juurde kuulusid iseenesestmõistetavalt nii staadion kui ka võimla ning oli olemas ka toimiv spordiklubi. Pean seetõttu väga oluliseks, et ka meie koolid saaksid oma võimlad ning sporditegevust vallas tervikuna arendataks motiveeritult ja kindla eesmärgiga.

Selleks, et iga meie küla ja asula oleks elukestev ja tugev, tuleb järjekindlalt ergutada laste juurdesündi. Riiklikul tasandil on mitmesuguseid meetmeid selleks loodud, kuid ka kohalik omavalitsus saab selle heaks nii mõndagi ära teha. Leian, et meie valla laste vabastamine lasteaia kohatasust on väga hea algatus ning see tuleb lihtsalt ära teha.

Iga korteriühistu asulas on sama oluline kui iga pusletükk tervikpildis. Tegutsedes aastaid korteriühistutes, olen end vahel tabanud mõttelt, et miks peab vabatahtlik tegevus, mida teen oma vaba aja ja eraelu arvelt, vahel nii keeruline ja raske olema. Pooldan sellest tulenevalt seda, et meie valla korteriühistute juhatused teeksid omavahel rohkem koostööd, et lahendada ühiseid probleeme. Seisan selle eest, et meie vallas töötataks välja kava, kuidas ja millega toetatakse korteriühistute juhatusi nende igati tänuväärses tegevuses valla inimestele elamisväärse keskkonna hoidmisel.

Eelkirjeldatu oli vaid väike osa sellest, mis mulle inimesena korda läheb ja mille eest ma hoolt tahan kanda. Leian, et valla juhtimisel on senini tehtud väga head tööd. Kõiki seniseid saavutusi tuleb hoida ning juba alustatud projektid lõpule viia.

Ma ei kandideeri volikokku võimu pärast. Ma kandideerin selleks, et mul tekiks võimalus anda endast veelgi rohkem teile, mu koduvalla elanikele.

157

Andrus Kuldkepp

Ridango AS, paigaldus-ja ostujuht 5221286