Jõelähtme vald

reform.ee
Menüü
136

Andrus Umboja

Hea Jõelähtme valla elanik!

Elan Jõelähtme vallas 2004. aastast, rajasin oma perele kodu Loo alevikku ja olen selle otsusega igati rahul. Saan kindlalt väita, et Jõelähtme vallast on saanud minu koduvald, ning mulle on oluline, kuidas meie vald areneb.

Kohalikus poliitikas olen tegev alates 2006. aastast, kui mind esmakordselt valiti Jõelähtme vallavanemaks, sellest on möödunud juba 15. aastat, kui kogu minu tähelepanu on suunatud vallas toimuvale ning sellest 15. aastast olen 13. aastat olnud tegev vallavanemana.

Julgen pidada ennast meie valla eksperdiks, on vähe probleeme, millega ma ei oleks otseselt kokku puutunud või mille lahendamisele kaasa aidanud.

Viisteist aastat on ühest küljest pikk aeg, samas sisaldab iga päev vallavanema ametis midagi uut ja kordumatut, mis motiveerib jätkama ja endast veelgi enamat andma.

Vallas on nende viieteistkümne aastaga palju tehtud aga veelgi rohkem tuleb ära teha, ka Jõelähtme vald ei saa kunagi valmis nagu meie naaberomavalitsus. Iga areng toob endaga kaasa uusi väljakutseid ja probleeme millele tuleb leida lahendusi.

Hea vallakodanik, kui sa oled rahul seniste arengutega vallas ning pead oluliseks meie järgmise nelja aasta prioriteetide ellu rakendamist, siis toeta mind valimistel ja need asjad saavad tehtud!

Andrus Umboja
Sinu vallavanem

Meie prioriteedid:

  1. Lasteaia kohatasu vabastus alates 01.01.2022, et vähendada perede finantskoormust.
  2. Loole uus spordikeskus ja ujula, et pakkuda Loo kooli lastele ja valla elanikele tänapäevaseid sportimisvõimalusi.
  3. Valla teed tolmuvabaks aastaks 2025, et ka väiksemates kohtades oleks ajakohane elukeskkond.
  4. Kortermajadele koostöös uued parklad, et vähendada parkimisprobleemi asulates.
  5. Uued kõnni- ja rattateed, et võimaldada elanikele turvalisi liikumis- ja sportimisvõimalusi.
136

Andrus Umboja

Jõelähtme Vallavalitsus vallavanem