Jõelähtme vald

reform.ee
Menüü
153

Jana Aasla

Elan Kaberneeme külas ja töötan Kostivere lasteaias õppealajuhatajana. Kuulun juba 13 aastat MTÜ Kaberneeme Külaseltsi juhatusse ja küla eestseisusesse, millest kolm aastat olen pidanud ka külavanema ametit. Külaseltsi liikmena olen palju panustanud kogukonna tegemistesse ürituste ning erinevate ettevõtmiste organiseerimise ja korraldamise näol. Olen ka alati seisnud meie piirkonna laste huvide ja turvalisuse eest.

Kandideerin, et esindada kõigi Kaberneeme küla elanike huvisid ja seista selle eest, et lastel oleks Kaberneemes huvitav ja turvaline elada.

153

Jana Aasla

Kostivere Lasteaed õppealajuhataja