Jõelähtme vald

reform.ee
Menüü
146

Priit Põldma

Hea Jõelähtme valla elanik!

Jõelähtme Reformierakonna nimekirjas kandideerinud said eelmistel kohalikel valimistel koduvallas suurima toetuse. Vaatamata sellele, kas meil õnnestub ajalugu korrata või mitte, on meie tulevikuplaanid järgnevaks neljaks aastaks tehtud ja soovin neid jagada ka Sinuga, hea vallaelanik.

Raha ei ole kunagi ülearu ja seetõttu plaanime olemasolevat raha kasutada läbimõeldult. Et vallal oleks veel rohkem võimalik kohalikku ellu investeerida, taotleme kindlasti ka edaspidi lisaraha Euroopa Liidust.

Läbi aegade oleme eelkõige toetanud valla lapsi ja eakaid, mille kaudu muutub paremaks ka lapse või tööl käiva vanema eluolu. Plaanis on vabastada valla lasteaedades käivad Jõelähtme valla lapsed alates 01.01.2022 lasteaia kohatasust ning jätkata lapsehoiu- ja eralasteaiatoetuse maksmist. Arendame sotsiaalteenuseid, et abivajaja tuleks ise oma eluga toime ja tuge vajav isik saaks kauem elada omas kodus. Jõelähtme valla päevakeskus vajaks juba hädasti nii ruumide kui ka teenuste avardamist – seegi on meie lähituleviku plaanides.

Euroopa Liidu meetmete toel on viimastel aastatel rajatud mitu kõnni- ja rattateed, ent päris mitu ootab veel ehitamist.

Valla suurimates asulates napib parkimiskohti, mistõttu aitame kortermajadel parkimisalasid laiendada ja võimaldame selleks kasutada kortermajadega piirnevaid valla üldkasutatavaid maid ning aitame ette valmistada ehitamisega kaasnevat paberimajandust. Samal ajal peaks hästi end tundma ka külas elav inimene, kelle parema elukeskkonna jaoks kavatseme muuta 2025. aastaks vallale kuuluvad avalikud külateed tolmuvabaks ning viia tänavavalgustuse kõigisse külakeskustesse. Toetame külakogukondade soovi arendada ja hoida oma elukeskkonda ning kaasfinantseerime selleks vajalikke projekte.

Koolidele ja nende ajakohastamisele oleme viimasel ajal palju vaimu- ja rahajõudu andnud ja kindlasti plaanime sellega jätkata. Igati soosime noortekeskuste arengut, et noortel oleks ka vabal ajal midagi sisukat teha.

Järgmise nelja aasta jooksul ootavad Jõelähtme vallas rahastust need haridus-, kultuuri- ja spordiobjektid:

  • Loo kooli spordihoone koos ujulaga, Loo kultuurikeskus ja raamatukogu; 
  • Kostivere noortekeskus, Kostivere mõis ja Kostivere kooli aula;- Neeme rahvamaja, noortekeskus ja spordimaja;
  • Jõelähtme rahvamaja.

Kui soovid Jõelähtme Reformierakonna plaanide kohta rohkem lugeda, saad seda teha siin: https://www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/harjumaa/joelahtme-vald/joelahtme-valimisprogramm/.

146

Priit Põldma

abivallavanem