Jõelähtme vald

reform.ee
Menüü
151

Ranele Raudsoo

Hea Jõelähtme valla elanik! 

Asusin Jõelähtme valda elama kaheksa aastat tagasi, kui Kostivere koolis huvijuhina tööle hakkasin. Mul on olnud suurepärane võimalus kaasa rääkida noorte huvihariduse teemadel ja hiljem vallavolikogu liikmena ka teistes olulistes valdkondades laiemalt. Selle kaheksa aasta jooksul on Jõelähtme vald saanud mulle väga südamelähedaseks ning mulle läheb väga korda, kuidas minu kodukohal läheb. Olen senini ja olen valmis ka edaspidi Jõelähtme valla käekäigu eest seisma ja tegemistes kaasa rääkima.

Teatan Sulle, et olen otsustanud ka sel korral kandideerida Jõelähtme vallavolikokku. Enda senisele kogemusele tuginedes julgen väita, et olles volikogu liige, saan ka reaalselt vallas toimuvas kaasa rääkida ja nii mõndagi ära teha. 

Minu prioriteet on aktiivne eluviis, turvaline ja ilus kodukant, kultuur, noored ja haridus. Minu südameasi on see, et meie valla elanikel oleks kodukohas piisavalt võimalusi, et enda tervise eest hoolt kanda: välijõusaalid, terviserajad, staadionid ja loomulikult erinevad aktsioonid sotsiaalmeedias, et inimesi aktiivsusele ärgitada. Hea näitena võin tuua enda algatatud kampaania „Hakka liigutama!“, mille raames 2021. aasta aprillikuus iga päev valla Facebooki vahendusel erinevate inimeste eestvedamisel kodudes harjutusi kaasa teha sai. Teine märkimisväärne väga hästi õnnestunud üleskutse oli Loo alevikus toimunud „Kodukant korda“, mille raames üle tonni prügi üheskoos üles korjasime ja jäätmejaama toimetasime. Siinkohal ütlen aitäh kõikidele, kes enda panuse andsid!

Samuti pean väga oluliseks, et meie valla noorte haridus oleks kvaliteetne ja konkurentsivõimeline, et meie õpetajad oleksid heal tasemel ja motiveeritud meie vallas töötama. Seisan hea selle eest, et Jõelähtme valla noortel oleks võimalus enda huvide ja hobidega tegeleda just oma kodukohas, mitte ei peaks selleks kümneid kilomeetreid eemale sõitma.

Teemasid, milles kaasa räägin, on omajagu ja siin neid kõiki loetleda ei jõua. Küll aga on mul sulle üleskutse: kui sulle läheb korda, mis su kodukandis toimub, ja tahad, et sinu sõnal oleks kaalu, siis ära vaata kõrvalt ja tule räägi kaasa oktoobris toimuvatel valimistel. 

Minu jaoks on Sinu hääl oluline! 

151

Ranele Raudsoo

Kostivere Kool, huvijuht Vaata Instagramist