Jõelähtme vald

reform.ee
Menüü
139

Tiia Välk

 • Olen Vandjala külavanem alates 2004.
 • Jõelähtme vallavolikogu liige alates 2005.
 • Jõelähtme vallas aktiivne külaelu liigutaja, kogukondade- ja keskkonnaõiguse eest seisja.
 • Olen lõpetanud olen Tartu Ülikooli, Tallinna Pedagoolise Instituudi. 
 • Vanaema, ema, tütar, aastasadu pikkade juurtega Jõelähtme valla kodanik.
 • Olen sinu jaoks olemas nii valimiseelsel kui – järgsel ajal: 

  valimiste lõppedes, teie toel valituks osutudes, löön oma kuuenööbi taas särama, et kõik valijad saaksid alati sellest kinni haarata kui on vaja inimlikku abi ükskõik, mis elujuhul, sest sinu mure on ja jääb ka minu mureks, ka tulevikus!

  Väärtustan oma valijad, sest teie oskate hinnata inimest tema tegude järgi, mida olen teinud pikema perioodi vältel.                                          Koos teie abiga oleme viimase nelja aasta jooksul leidnud-püüdnud leida muredele lahendusi ka siis, kui vahel tundub, et kohe kuidagi ei saa!

  2021 KOV valmistel olen seekord otsustanud kandideerida parteitu kandidaadina Reformierakonna nimekirja koosseisus. 

  Küsid miks?

  Viimased 4 aastat olen tihedalt teinud koostööd vallaga parema Jõelähtme vallaelu nimel ka külakogukondadele, sest kogu valla arengus on oluline suure pildi nägemine-tunnetamine, koostöö erinevate poolte vahel, et toimuks tasakaalustatud-läbimõeldud areng valla erinevates kantides.

  Reformierakond on seekord võtnud mu eelmise valmiste lubaduse oma peamiseks lubaduseks: valla sissekirjutusega lapsed saavad 0 eurose tasuga lasteaiakoha alates 1.1.2022.

  Uuel volikogu perioodil seisan jätkuvalt selle eest, et:

  • Meie väikeste kodanike tuleviku rajamisel liigub vald lasteaias söögiraha nulli viimise poole.
  • Jõelähtme valda läbiv E20 kiirtee (nn Peterburi mnt) – ja Kemba-Võerdla maantee rekonstrueerimise plaan saab lahendatud kogukondi kaasavalt-soove arvestavalt.
  • Meie küladesse ei teki uued „datsad – Shangaid”;
  • Koostöös külakogukondadega jätkatakse Jõelähtme valla teede mustkatte alla viimist.
  • Uuel EL kergteede rahastusperioodil rajame läbimõeldult uusi kergteid ka Jõelähtme valla põhjapoolsele osale.
  • Hajaasustusaladel jätkatakse vanaküladesse ametlike tuletõrje veevõtukohtade rajamist koostöös vallaga!
  • Meie vallas on inimestel ja loodusel jätkuvalt õigus puhtale, teineteist arvestavale elukeskkonnale.
  • Kaevandusteemad saavad koostöös kogukondadega kohalikul-riigi tasemel kaasaegse säästliku lahenduse.                             Meie rahvuskivi paekivi ei ole taastuv maavara!
  • Meie ulatuslik märgala Maardu soo ja selle ümbrus säilib koos olemasolevate rohevööndi, põldudega ja töökohtadega selles piirkonnas.
  • Riigitasemel muudetakse atmosfärikaitse seadust, et vähendada inimeste elukvaliteedi lõhnahäiringuid Tallinna prügila ümbruses.
  • Rebala muinsuskaitseala saab lõpuks õiglase-väljateenitud kohtlemise riigi tasandil;
  • Keskkonna-, loodushariduse-, kultuuripärandi alane koostöö valla loodusgiide-haridusasutusete vahel muutuks veel tõhusamaks, jõutakse aktiivsele koostööle.
139

Tiia Välk

MTÜ Rebala Kultuuriruum, amet loodusgiid, Jõelähtme Vallavolikogu, volikogu liige 56698710