Jõelähtme vald

reform.ee
Menüü
140

Tõnu Vaher

Hea valija!

Selleks, et mind kui kohaliku omavalitsuse valimiste kandidaati tõsiselt võtta, küsiksid Sa kõigepealt, kas mu eelmise nelja aasta lubadused on ikka täidetud. Kinnitan, et on!

Nelja aasta jooksul Jõelähtme valla volikogus olen hääletanud kogukonna esindaja ja volikogu liikmena ligi 800 erineva positiivse otsuse poolt  sotsiaalvaldkonna, elukeskkonna ja avalike teenuste arendamiseks.

Oma kodupiirkonnas, Ihasalu poolsaarel on vabatahtlikele päästjate depoo Neemes saanud kätte oma hoo. On olemas detailplaneering, hoone on projekteeritud ja ootab sobivat rahastust. Neeme vabatahtlikud päästjad on saanud valla toetusel meresõidualuse merepääste võimekuse tagamiseks. On valminud kergliiklustee puuduv osa Laheranna ja Neeme küla vahel. On valminud laste jalgpalliväljak ja Neeme seltside maja. Arengukavasse on võetud spordihoone kui äärmiselt vajalik ehitis Neeme külasse. Teen endast oleneva, et see hoone peagi ka valmis saaks. Samuti on võetud abimeetmed nii Neemes, Lool kui ka Kostiveres, et liikluskiirust ohjeldada (kiirustablood).

Kõik need tegevused nii Neemes kui ka kogu Jõelähtme vallas on saavutatud tänu volikogu enamuse omavahelisele heale koostööle ning volikogu ja vallavalitsuse heale koostööle. Nii oleks tark ka edaspidi jätkata.

Olen osalenud pea kõikidel volikogu istungitel ja juhtinud volikogu arengukomisjoni. Seda tööd tehes olen omandanud palju kogemusi ning vallaelanikega suheldes ja vabaühendustes osaledes aru saanud, millised võiksid välja näha meie kogukonnad tulevikus ja kuhu edasi liikuda.

Kuhu edasi liikuda?

Edasiliikumiseks pean õigeks visiooni ja kõiki põhilubadusi, mida me oleme välja pakkunud oma valimisprogrammis vähendamaks perede finantskoormust, pakkudes paremaid sportimisvõimalusi, luues paremat elukeskkonda ja liiklemistingimusi. Luues kvaliteetsemaid avalikke teenuseid.

Oma lähikogukonnas, Ihasalu poolsaarel pean vajalikuks jätkata juba alustatud tegevustega.
Igatine abi Neeme Vabatahtlike päästjate Depoo valmimiseks.
Neeme spordihoone valmimine lähima 4 aasta jooksul
Kergliiklustee Neeme Poe & Kohviku juurest lasteaiani
Neeme Noortekeskus
Neeme Rahvamaja remont
Parkla ehitamine küla keskele
Turismiobjekti, vaatetorni rajamiseks tegevuste alustamine Neeme küla keskele.

Kohalike omavalitsuste valimised ei ole meie kogukonnas võitlus erakondade vahel. Me valime isikuid mitte nende lubaduste, vaid tegude järgi. Koos teeme kodukandi veel paremaks ja hoitumaks!

140

Tõnu Vaher

ELI OÜ juhatuse esimees tegevjuht , Janeselke OÜ Juhatuse esimees ja tegevjuht