Keila linn

reform.ee
Menüü
122

Eike Käsi

Keila on minu kodulinn aastast 1961. Olen omandanud kaks väga olulist eriala: õpetaja ja sotsiaaltöötaja. Tunnen uhkust selle üle, kuhu meie sotsiaalhoolekande areng on tänaseks jõudnud – pakume pea kõiki teenuseid, meil on väga head spetsialistid. Keila hariduselus on tehtud olulisi uuendusi. Huvitegevuse võimalused on laienenud, liikumisharjumused pidevas kasvutrendis. Vanemaealistele pansionaadi rajamine, eakate esinduskogu moodustamine, praktilise hariduse kontseptsiooni loomine ja rakendamine, heaolu- ja terviseprofiili tegevuste elluviimine – nendesse teemadesse tahan panustada oma kogemusi, teadmisi ja aega.

122

Eike Käsi

Keila Linnavalitsus, abilinnapea