Keila linn

reform.ee
Menüü
112

Janne Sirel

Olen lahendustele orienteeritud tegutseja. Oluline on võrdne kohtlemine ning võimaluste loomine haridusele ja teenustele. Lõpetasin eripedagoogika ja hariduse juhtimise eriala ning töötan Keila rehabilitatsioonikeskuses teenuste juhina. Ühtlasti koolitan ja nõustan erivajadustega laste teemal. Keila koolis moodustati minu eestvedamisel kaasava hariduse õppetool. 

Soovin anda oma panuse sellesse, et lapsed saaksid osaleda huvitegevustes kogupäevakoolis. Et aidata tuge vajavat last pärast koolipäeva ning lapsevanem saaks muretult tööl olla. Seisan laste ja vanemaealiste inimeste heaolu eest. Pean oluliseks, et noored oleks kaasatud oma haridustee korraldamisse gümnaasiumiõppes ning Keilas toimuksid vanemakoolitused, perenõustamised, hariduskonverentsid ja -debatid. Samuti leian, et aktiivsed vanemaealised peaksid jagama oma teadmisi noorematele.

112

Janne Sirel

Keila Rehabilitatsioonikeskus, rehabilitatsiooniteenuste juht