Keila linn

reform.ee
Menüü
107

Karl Olaf Loog

Olen 23-aastane, sündinud Keilas ning elanud siin kogu elu. Olen Keila linnavolikogu liige, noortevolikogu esimees ning töötan praegu Reformierakonnas Reforminoorte peasekretärina. 

Olen lõpetanud Keila Kooli ning praegu õpin Tallinna Tehnikaülikoolis avaliku halduse ja riigiteaduste erialal. Olin Keilas aktiivne noor juba gümnaasiumi ajal, sain ka gümnaasiumis olla noorte esindaja õpilasesinduse presidendina. Aastal 2017 osutusin valituks Keila linnavolikokku ning olen kõik need neli aastat pühendunult volikogu liikme kohustusi täitnud. 

Viimased kolm aastat olen olnud aktiivne Reforminoor, tegutsedes nii juhatuses kui ka büroos. Olen viimased kaks aastat töötanud Reformierakonnas, täites noortekogu peasekretäri kohustusi. Erakonnas töötades olen saanud igapäevaselt juhtida Refominoorte käekäiku, omandades suurepärase kogemuse ning laia silmaringi poliitika valdkonnas.

Neli aastat tagasi lubasin seista selle eest, et Keila noorte hääl jõuaks omavalitsusse. Selle nimel rajasin koos aktiivsete noortega Keila noortevolikogu, olles ise ka esimehena selle eestvedaja. Noortevolikoguga oleme aktiivselt seisnud Keila noorte huvide eest. Meie olulisimateks teemadeks on olnud noortele vaba aja veetmiseks võimaluste juurdeloomine ning sportimisvõimaluste parandamine.

Kandideerin taas kohalikel valimistel Keilas, kuna hoolin oma kodulinnast ning tunnen, et minu panustamine selle linna arengusse on esimese volikogu mandaadiga alles teekonna alguses. Mul on soov jätkuvalt panustada ning arendada linna parimaks kohaks, kus elada. Seisan jätkuvalt Keila linna noorte eest ning pean oluliseks ka sportimisvõimaluste parandamist ning linna atraktiivsuse tõstmist.

Järgneval neljal aastal on mulle oluline: 

  • Keila noortevolikogu arendamine ja jätkusuutlikkuse tagamine;

  • korvpalli väliväljakute loomine;

  • jalgpalli sisehalli rajamine;

  • uus ja modernne rulapark;

  • loomelinnak koos noortekeskuse renoveerimisega.

Toeta mind kohalikel valimistel!

107

Karl Olaf Loog

Reformierakond, noortekogu peasekretär Vaata Instagramist