Kuusalu vald

reform.ee
Menüü
215

Elvis Hrupa

Olen kahe lapse isa ning elan Kuusalu vallas juba seitsmendat aastat plaaniga rajada siia päris oma kodu. Kohe, kui end Kuusalu vallaga sidusin, mõistsin, et see on suure potentsiaali, imeilusa rannajoone ja rikkaliku loodusega paik.

Isiklikust vaatenurgast lähtuvalt leian, et meie valla suureks probleemiks on ülevallalise hästi läbimõeldud kergliiklusteede võrgustiku puudumine, mis ühendaks valla väiksemaid kohti keskuste ja haridusasutustega ning asulaid randade ja ühistranspordivõrguga. Puuduvate kergliiklusteede tõttu on vallas liiklemine ja sportimine ohtlik.

Kuna oma esimese kõrghariduse omandasin Tallinna Ülikoolis rekreatsioonikorralduse erialal, siis hindan väga sportlikku, elutervet ja aktiivset elustiili. Elame küll väga kauni loodusega vallas, kuid kahjuks on igasuguse aktiivse liikumise ja sporditegevuse harrastamine siin tänasel päeval kergliiklusteede puudumise tõttu raskendatud.

Lisaks pean väga tähtsaks ka kultuuri ja spordi läbimõeldud ja efektiivset juhtimist. Meie vallas on kaheksa rahvamaja, mis kõik peavad teenima rahva huve ja olema tõhusalt juhitud. Ühiselt on võimalik välja töötada ka selliseid ülevallalisi lahendusi, mis käiks ühele asutusele üle jõu. Sarnaselt kultuuriasutustele on vaja selge visiooni olemasolu ka valla spordiasutuste juhtimisel, rajatiste arendamisel ja teenuste pakkumisel. Kusjuures vähendaks juba mitmel korral mainitud kergliiklusteede võrgustik ka spordirajatiste koormust.

Hetkel täiendan ma end Estonian Business Schoolis ärikorralduse juhtimise eriala magistrantuuris ning juhin Anija valla kultuurikeskust, mis tegeleb valla kultuuriasutuste töö korraldamise ning suurürituste planeerimisega.

Paremini hoitud Kuusalu vald tähendab minu jaoks eelkõige läbimõeldud planeerimist ning kvaliteetseid avalikke teenuseid kõikidele valla elanikele!

215

Elvis Hrupa

Anija Vallavalitsus AVKK juhataja Vaata veebilehelt