Kuusalu vald

reform.ee
Menüü
216

Ilona Mägi

Kuusalu valla elanik sai minust viis aastat tagasi, kui kolisime perega Kolga alevikku. Elukoha valikul sai toona määravaks looduskaunis ja turvaline keskkond ning kodulähedase kooli ja lasteaia olemasolu. Need on väärtused, mille püsimist ja arendamist Kuusalu vallas ma kindlasti toetan.

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsioloogia eriala, mille raames keskendusin haridusvaldkonnale. Usun, et kvaliteetne haridus, nüüdisaegne õpikeskkond, rõõmsad õpilased ja hoitud ning motiveeritud õpetajad on eduka valla alustalad. Seetõttu peaks nende tagamine olema esmatähtis. Ühe hariduse osana pean oma südameasjaks ka regulaarsete ja eakohaste esmaabikoolituste läbiviimist erinevates kooliastmetes, et tõsta noorte sellealast teadlikkust ja pakkuda praktikat, suurendades nii meie elanikkonna turvalisust tulevikus. 

216

Ilona Mägi

Storaenso Eesti AS, logistika arvete spetsialist