Lääne-Harju vald

reform.ee
Menüü
109

Ena Soodla

Lääne-Harju vallast saab esimene vald, kes tagab oma elanikele tasuta interneti! Seisan selle eest, et juba 2022. aastal see võimalus rakenduks. Tasuta internet on nagu inimõigus, ilma selleta ei saa me oma asjaajamisi tehtud, lapsed saavad kooliga ühenduda ja vanemad inimesed saavad kontakti hoida oma lähedastega!

Lääne-Harju vallas vajavad tähelepanu kõik piirkonnad! Tasakaalustatud ja kõiki piirkondi võrdväärselt arvestav ja elanikke kaasav juhtimine peab saama normiks mitte jääma erandiks!

Minu südame teemadeks on laste ja perede toimetulek. Ma tean mida tähendab seista erilise lapse kõrval ja käia temaga koos teekonda, mis on teistsugune. Ma tahan seista selle eest, et kõik, kes vajavad lisatuge – olgu see siis ära kuulamine, teenus, rahaline toetus vms – saaksid õigel ajal just selle, mis neile on toimetulekuks vaja. Iga olukord on erinev ja vajadused varieeruvad ning kohalik omavalitsus saab väga palju ära teha ennetavalt ja hoolivalt. 

Hariduse valdkonnas on oluline tagada igale lapsele lasteaia koht, teha kättesaadavaks huviharidus kõigile soovijatele. Kindlasti hoiame õpetajad ja tugisüsteeme, kus on vaja tõsta esimesel võimalusel palkasid. Ma olen olnud aastaid õpetaja ja tean, kui raske see töö on. Ma väga väärtustan meie haridusasutuste töötajaid. Õnnelik õpetaja = õnnelikud lapsed! 

109

Ena Soodla

Sotsiaalkindlustusamet, koordinaator 5205351