Lääne-Harju vald

reform.ee
Menüü

Meie kolm olulisemat sihti vallaelu edendamisel

  1. Muudame tasuta interneti kättesaadavaks!
  2. Alustame läbirääkimisi Keila linna ja valla ühinemise osas!
  3. Kuulame ja kaasame vallaelanikke rohkem otsustusprotsessidesse!

Meie eesmärgid valdkonniti

Juhtimine

Arendused

Keskkond ja planeeringud

Sotsiaal- ja tervisekaitse

Haridus ja noored

Kogukonnad

Kultuur, sport, vaba aeg

Turvalisus

Ettevõtlus