Maardu linn

reform.ee
Menüü

Maardut on juba väga ammu juhtinud ainuvõimu omanud meeskonnad. Aeg on tuua Maardu juhtimisse uusi inimesi, uusi mõtteid ja uusi tegusid.

Meie inimesed on väärivad õiglast ja võrdset kohtlemist, ausat asjaajamist, puhast elukeskkonda ja tasemel haridust. Väga paljud meie linna täiskasvanud elanikest vajavad ka tuge eesti keele õppes.

Tahame muuta Maardu meeldivaks, turvaliseks ja ihaldusväärseks elukohaks oma elu alustavatele noortele ja lastega peredele.

Hea maardulane!

Kandideerime, sest usume paremasse tulevikku ja inimestesse, kellega üheskoos kõigi Maardu elanike elu paremaks muuta! Volikogu liikmetena tahame olla eeskujuks igale Maardu elanikule ning meie auasi on olla seadusekuulekad linnakodanikud!

Teame, et Maardus elab väga palju eri vanuses inimesi, kes vajavad vähemal või suuremal määral abi ja tuge eesti keele omandamisel ning selle oskuse parandamisel. Soovime leida võimalusi nende inimeste keeleõppe toetamiseks. Eesti keele oskus aitab meie lastel kasutada rohkemaid õppimisvõimalusi ning täiskasvanutel paremini konkureerida tööturul.

Tunneme linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni tegevust. Sellest tulenevalt oleme kindlad, et linna juhtimine vajab värskendust ning inimesi, kelle töökoht ei sõltu linnavõimust. Seisame selle eest, et meie linna juhtimine oleks läbipaistev ja nähtav, sotsiaalteenused oleksid kõigile ühtmoodi kättesaadavad ning inimesi koheldaks võrdselt ja õiglaselt.

Kindlasti on tähtis, et kogukonnad hoiaksid kokku. On aeg leida võimalus ehitada Muugale seltsimaja, kus saab korraldada erinevaid üritusi ning rentida ruume ka näiteks erinevate harrastuste ja treeningute tarbeks. Tahame toetada kõigi meie linna laste huvitegevust sõltumata sellest, kas hobiga saab tegeleda Maardus või mõnes muus piirkonnas.

Lisaks Muuga lasteaiale tuleb kaaluda võimalust ehitada piirkonda põhikool, sest vajadus selle järele on suur. Lasteaia ja põhikooli olemasolu aitaks tuua siia elama noori peresid. Esmajärjekorras on vaja aga parandada Maardu linna koolide praegust taset, et lapsevanemad sooviksid oma lapsi just piirkondlikku kooli panna.

Kindlasti tuleb senisest suuremat tähelepanu pöörata Järveäärse elanikele. Peame kuulama nende muresid ning ulatama abikäe. Praeguseni on sealne piirkond olnud linnavõimule teisejärguline, aga see peab muutuma. Järveäärse piirkonnast saab kujundada tõeliselt kauni ja väärtusliku elukeskkonna!

Puhas õhk, roheline ja korrastatud ümbritsev elukeskkond on tähtsad igaühe jaoks. Keegi ei taha tunda sadamast või prügilast tulevat haisu või elada koos ebameeldivate nälkjatega, kes asu ei anna. Need probleemid tuleb lahendada, et meil oleks üheskoos hea Maardus elada!