Rae vald

reform.ee
Menüü
170

Eduard Erkki Laur

Olen Uuesalus elanud juba üheksa aastat ja minu peres kasvab kaks toredat tütart. Igapäevaselt tegelen kinnisvaraarendustega ning seda juba üle 20 aasta. Hariduse olen omandanud Tallinna spordiinternaatkoolis ujumise erialal. 

Tegutsen Rae, Viimsi ja Jõelähtme vallas ka LEADERi programmi eestvedajana ning kuulun Põhja-Harju Koostöökogu juhatusse (eelnevalt ka hindamiskomisjoni). Olen Uuesalu külaseltsi juhatuse liige, Rae vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjoni liige, Rae golfiklubi liige ja meisterujumise U-klubi liige.

Panustan aktiivselt Uuesalu arendamisse, edendades kogukonna koostööd ja külaelu. Tänu sellele on Uuesalu küla valitud ka pilootkülaks Rae valla arukate külade arenguprogrammi, mille raames koostatakse küla pargiala rajamiseks innovaatiline arengukava.

Minu tugevuseks on läbirääkimiste pidamine, kontaktide loomine ning heade ja praktiliste lahenduste elluviimine. Olen aastaid töötanud ja elanud erinevates riikides ning saanud osa nende kultuurist. Tänu sellele on mul lai silmaring ning oskus inimesi ära kuulata ja nende muredele lahendusi leida.

Olen andnud Lagedil oma panuse Jaama tänava ja Lagedi-Aruküla tee vahelise kergliiklustee ehitusse, Jaama tänava ning Pirita jõe vahel olevate settetiikide likvideerimisse ja haljasalaks muutmisse ning Kurna kettagolfiraja rajamisse.

Mulle olulisteks teemadeks on tulevikus Peetri keskusala kujundamine, Uuesalu bussipeatuse laiendamine, Uuesalu Liivajärve puhkeala ja kelgumäe valgustusprojekti elluviimine ning 2021. aastal Lagedile Luha tänava äärde 1,2 hektari suurusele alale valgustatud pargiala rajamine koos kelgumäe, mänguväljaku ja palliplatsiga.

170

Eduard Erkki Laur

Green Real Invest OÜ, juhatuse liige Vaata Instagramist Vaata veebilehelt