Rae vald

reform.ee
Menüü
173

Igor Kask

Olen 61-aastane, abielus ja kolme lapse isa ning minu kodukohaks on Patika. Olen õppinud Tallinna Polütehnilise Instituudi (tänane TTÜ) mehaanika teaduskonnas autode ja automajandite eriala ning hetkel pean juhatuse liikme ametit ettevõttes FSGI Invest. 

Olen ihult ja hingelt loodusemees: käinud kalal ja jahil alates 10. eluaastast ning tegelenud aktiivselt ka ornitoloogiaga. Tänasel päeval eelistan pidada veretut jahti fotoaparaadiga. Viimastel aastatel olen osalenud ka vallavolikogu keskkonnakomisjoni ja sotsiaalkomisjoni töös. Huvitun väga keskkonnateemadest, eriti taastuvenergia valdkonnast ning usun, et sellealaseid projekte tuleb agaramalt toetada.

Kolme lapse isana pean oluliseks, et igal lapsel oleks koolis hea ja turvaline õppida. Usun, et lastele ja vanematele kindlustunde tagamise juures on väga tähtis roll kooli tugisüsteemil: koolipsühholoogil, eripedagoogidel, sotsiaalpedagoogidel jt. Rahulikud koolitunnid, sõbralikud inimesed, vägivallatud suhted ja turvaline koolitee – see kõik on vajalik, et vanem saaks lapse rahuliku südamega kooli saata ning laps muretult õppimisele pühenduda. Tugikeskused, kust saavad nõu ja abi nii õpilased, õpetajad kui ka lastevanemad, aitavad luua koolis turvalise ja rahuliku keskkonna.

Luues Rae valla koolides olukorra, kus igal lapsel on igati turvaline õppida, teeme tõsiseltvõetava investeeringu valla arengusse, sest sellisest kohast ei taha lahkuda ei meie lapsed ega nendegi lapsed.

Eelnevale lisaks tooksin välja veel ühe tähtsa lahendamist vajava probleemküsimuse: kuidas kujundada meie lastes tööharjumust. Peame alustama dialoogi valla ettevõtetega, et leida koos kõiki pooli rahuldav lahendus. Lõpuks võidavad sellest kõik: lapsed harjuvad töödistsipliiniga ja mõistavad, et raha ei tule pangaautomaadist; vanemad ei pea muretsema, kus ja kellega nende tegevusetult olesklevad lapsed aega veedavad ning noorsoopolitsei ei pea murdma oma pead selle üle, kuidas noorte korrarikkumisi takistada.

173

Igor Kask

FSGI Invest OÜ juhataja