Rae vald

reform.ee
Menüü
161

Indrek Varik

Olen visa saarlane, kes tuli 1989. aastal pealinna õppima. 1995. aastal lõpetasin Tallinna Tehnikaülikooli masinaehituse insenerina. Olen ettevõtja ning pean end õnnelikuks inimeseks, sest minu töö ja hobid on omavahel tihedalt seotud. Märgusõnaks on siin meri. 

Alates 2009. aastast on minu koduks Rae valla põhjapiiril asuv Kopli küla. Olen ääretult tänulik oma sõpradele, kes enam kui 12 aastat tagasi meil just siia soovitasid kodu soetada. Aastast 2013 pean ka Kopli külavanema ametit.

Olen kuulunud Rae valla volikogu kahte viimasesse koosseisu, kus olnud nii sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni kui ka keskkonnakomisjoni liige ning 2019. aastast ühe kõige keerukama komisjoni, revisjonikomisjoni esimees. Alates 2012. aastast olen Rae vallale kuuluva ettevõtte AS ELVESO nõukogu liige ning alates 2014. aastast nõukogu esimees.

Pean tänases infoühiskonnas hästi oluliseks operatiivset infovahetust kogukonnas. Selle nimel asutasin 2010. aastal nn näoraamatus (suhtlusportaal Facebook) grupi “Rae vald”, mis on tänaseks kasvanud rohkem kui 7300 liikmega keskkonnaks.

Minu jaoks on hästi oluline, et meie elukeskkond oleks turvaline ja inimsõbralik. Selle nimel on tehtud tööd nii vallavolikogus, volikogu komisjonides kui ka ELVESO-s. Jüri ja Vaida piirkonna elanike küttekulud on langenud, vee ja kanalisatsiooniteenuste hinnad on Harjumaa ühed soodsaimad, paljud meie koduvalla teed on saanud tolmuvaba katte ning ohtralt on ehitatud uusi kergliiklusteid. Vaatamata sellele leidub veel praegugi kruusakattega ning ilma valgustuse ja kergliiklusteeta külatänavaid. See on tõsine väljakutse.

Minu kodukant Lagedi piirkond vajab hädasti nüüdisaegset spordihoonet ja multifunktsionaalset külaplatsi, kus erinevaid üritusi korraldada. Piirkonna elanike tervise huvides tuleb leida lahendus perearsti puudumise probleemile.

161

Indrek Varik

MarinTech MT OÜ, juhatuse liige Vaata Instagramist 5182439