Rae vald

reform.ee
Menüü
174

Jürgen Paat

Töötan ehituse ja tootmise valdkonnas ning seda juba 18 aastat. Pärit olen Lõuna-Eestist, kuid juba viimased 10 aastat on minu koduks olnud Lagedi. Selle ajaga on Lagedi väga palju arenenud ning muutunud ihaldatud elukohaks, kus on hästi toimiv ja kokkuhoidev kogukond. 

Vaatamata sellele on võimalik veel palju ära teha, et elu siin aina parem oleks. Näiteks peaksime tulevikus rohkem tähelepanu pöörama kodukandi turvalisemaks muutmisele, lisades avalikku ruumi kiirust reguleerivaid liikluskorralduslikke vahendeid: ohutuled Lagedi raudtee ülekäigule ning 30 km/h aladesse autojuhtidele suunatud meeldetuletusmärgid, soovitatavalt isegi kiirustablood. Liiklusohutusele aitaks kaasa ka teavitustöö ning noorte harimine liikluskäitumise teemal.

Ka jäätmekäitlus vajab tähelepanu. Selle parandamiseks tuleks kasutusele võtta mugavamad jäätmete sorteerimise vahendid ehk projekteerida kortermajade juurde prügimajad ning koostada kalkulatsioon nende rajamiseks.

Oma vaba aega veedan meeleldi sportlikult, eriti ratta seljas. Seetõttu on mulle hingelähedased valdkonnad ka sport ja meelelahutus. Koos alevikuseltsiga korraldame sportlikke laupäevakuid ning propageerime sporti kui lõbusat ajaveetmise viisi.

Korda peab saama ka Lagedil asuv jõeäärne promenaad, et kõikidel oleks võimalik nautida Pirita jõe ümbruse kaunist rohelust.

174

Jürgen Paat

Ettevõtja