Rae vald

reform.ee
Menüü
178

Kaarel Koger

Olen 37-aastane, abielus ja kolme lapse isa ning elan alates 2007. aastast Peetri alevikus. Kõrghariduse omandasin Tartu Ülikooli õigusinstituudis. Lisaks oman Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu (EKKL) poolt välja antud kinnisvarahalduri kutsetunnistust ning tugev- ja nõrkvoolu alaseid pädevusi. Igapäevaselt töötan kinnisvara haldusjuhina. 

Olen põhjalik ning pean oluliseks isiklikku arengut, hoolivust ja vastutustunnet. Olen end pidevalt täiendanud, et arendada oma professionaalsust, ning väärtustan nii tööalaselt kui ka valla ja riigi tasandil tulevikku ulatuvat visiooni. Pea kahekümneaastane kogemus ettevõtluses on andnud mulle hea majandamisoskuse ning igapäevane töö inimestega suhtlemisoskuse. Minu tööle pühendumine on leidnud ka äramärkimist: 2019. aastal valisid EKKLi liikmed mind parimaks halduriks.

Pean ühiskonna edendamise juures oluliseks kodanikutunde kasvatamist, et kõik eestimaalased tajuksid oma ühiskondlikku rolli ja vastutust ning annaksid oma panuse elukorralduse paremaks muutmisse. Koos abikaasaga oleme juba 15 aastat vabatahtlikult hoidnud korras Peetri alevikus asuvat Kuldala parki, mis pakub piirkonna elanikele võimalusi rohelise ja rahuliku looduskeskkonna nautimiseks, sportimiseks ning vaba aja veetmiseks. Loodusliku mitmekesisuse ja väärtuskeskkondade säilimine meie kiirelt arenevas vallas on hindamatu väärtusega.

178

Kaarel Koger

Majavara Haldus OÜ, haldusjuht 56909707