Rae vald

reform.ee
Menüü
155

Kai Lasn

Elan Lagedi alevikus ning olen täiskasvanud tütre ema ja kolme imearmsa tüdrukutirtsu vanaema. Tore on lapselaste kasvamisele kaasa elada, sest kui oma lapsed olid veel väikesed, kulges aeg väga kiiresti ning enim sai tähelepanu meie peres kasvav puudega laps, kes oli meile tõsiseks karastuseks ning kannatlikkuse õpetajaks.

Juba alates 2007. aastast töötan Rae valla haridusametis. Tööle asudes oli meie vallas kolm lasteaeda ja kolm kooli. Nüüd on neid vastavalt 13 ja 5. Valla haridusametnikuna olen hästi kursis lasteaedades ja koolides toimuvaga ning puutun kokku peaaegu kõikide valla lastevanematega. Vaatamata suurele lasteaia- ja koolikohtade nappusele, leiame koostöös lastevanematega parimad lahendused lastele soovitud koha leidmisel.

Kuulun Rae vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ning tervishoiu- ja sotsiaalkomisjoni. Olen valitud Reformierakonna Rae piirkondliku organisatsiooni juhatusse ning Rae valla alevike- ja külavanemate seltsi juhatusse. Tegutsen ka Lagedi raamatukogu nõukogu liikme ning Taaramäe lasteaia, Assaku lasteaia ja Aruheina lasteaia hoolekogu liikmena. Aastast 2019 olen rahvakohtunik Harju maakohtus.

Organisatsioonidesse kuulumine viib mind kokku paljude inimestega. See on andnud mulle võimaluse kuulda ja näha nende rõõme ja muresid ning aidata kaasa erinevate probleemidele lahendamisele. Soovin, et vallas tehtavad otsused oleksid elanikele arusaadavad ja üheselt mõistetavad.

Minu hobideks on jalgrattasõit ja käsitöö. Olen 15 korda osalenud Tartu rattarallidel ja -maratonidel. Viimasel kahel aastal osalemise eest ehivad mu kodust stendi virtuaalsõitude medalid. Käsitöös on mulle eriti südamelähedane Haapsalu sallide kudumine, aga ka viltimine ja viikingiaegsete ülerõivaste õmblemine.

Minu jaoks on väga oluliseks teemaks Lagedi rippsilla renoveerimine. Sild on Lagedi esimene jõeületuse koht ja aleviku sümbol, seega ei saa seda kuidagi tähelepanuta jätta. Lisaks peab kindlasti juurdeehituse saama Lagedi lasteaed, sest kerkivad arendused täituvad hoogsalt ning pisikesi elanikke, kes soovivad saada eakohast õpet kodu lähedal, muudkui lisandub. 

155

Kai Lasn

Rae Vallavalitsus, spetsialist