Rae vald

reform.ee
Menüü
158

Kaido Kivistik

Olen 42-aastane, vabaabielus ning kahe täiskasvanud tütre ja ühe lasteaiaealise poja isa. Viimased kaheksa aastat olen olnud Rae vallavolikogu liige ning täitnud volikogu viimases koosseisus ka keskkonnakomisjoni esimehe rolli. Samuti olen kuulunud Rae spordikeskuse ning Elveso AS-i nõukogudesse ning olen aktiivne kaitseliitlane ja kirglik jäähokimängija. 

Rae vallas olen elanud terve oma elu, viimased kolm aastat Karla külas, enne seda aga Jüris. Luban ka edaspidi volikogu liikmena seista mõlema piirkonna huvide eest. Tunnen Jüri ja selle lähiümbruse eluolu nagu oma viit sõrme, mistõttu on mul kerge inimeste muresid või vajadusi mõista.

Iseloomult olen aus, kohusetundlik, töökas ning järjepidev. Nähes probleemi, ei jää ma kunagi kõrvalseisjaks ega jäta oma mõtteid või arvamust välja ütlemata, vaid jagan neid alati asjaosalistega.

Keskkonnakomisjoni esimehena olen viimase nelja aasta jooksul pidanud tegelema paljude oluliste teemadega, millest suuremad ning olulisemad on olnud:

 • heakorra- ja jäätmehoolduseeskirjade väljatöötamine;
 • teehoiukava kinnitamine;
 • jäätmekava vastuvõtmine aastateks 2021–2026;
 • põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamine;
 • Rail Balticu trassi planeerimises kaasarääkimine.

Praegu on üheks minu südameasjaks ühendada kergliiklusteega Jüri ja Lagedi (Jüri–Lagedi kergliiklustee II etapp) ning viia lõpule juba mitu aastat tagasi alustatud mäesuusakeskuse ehituse esimene etapp, millega saab Aaviku suusamäest atraktiivne meelelahutuskoht.

Olulisi teemasid, kus mul on soov ja tahtmine kaasa rääkida on teisigi, millest mõned suuremad on:

 • Jürisse uue täismõõtmelise staadionikompleksi rajamine;
 • Jüri keskväljaku edasiarendamine;
 • kergliiklusteede planeerimine ja ehitamine;
 • vallale uue esindushoone rajamine;
 • Jüri noortekeskuse ehitamine;
 • riigigümnaasiumi rajamine koostöös riigiga ning spordihoone ehitamine;
 • liigiti kogutavate jäätmete konteinerivõrgustiku parendamine;
 • Peetri ja Lagedi kanti väga oodatud uue jäätmejaama rajamine;
 • vallavalitsusele saabunud kirjalikele pöördumistele vastamise tähtaja muutmine selliselt, et neile tuleb vastata senise 30 päeva asemel hiljemalt 15 päeva jooksul.

Palju on ka selliseid algatusi, mis on muutunud Rae vallas juba omamoodi traditsiooniks ning millega jätkamist ma igati toetan, näiteks:

 • Rae valla mängude läbiviimine;
 • valla traditsiooniliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamine;
 • ülikiire ja operaatorineutraalse internetivõrgu rajamine ning valla e-teenuste arendamine;
 • perede heaolule ja turvalisusele suunatud ennetustegevus;
 • Vaskjala ujumis- ja puhkeala arendamine;
 • traditsioonilised eakatega seotud ettevõtmised, nagu Memme-taadi klubi, jõulupidu, tervisevõimlemine, tähtpäevatoetuse maksmine jne.

Viimaste aastate jooksul olen saanud aktiivselt kaasa rääkida paljude valla jaoks tähtsate otsuste tegemises. Mulle läheb minu kodukoha käekäik väga korda ning näen end ka tulevikus kohaliku elu edendamise eesmärgil toimetamas. Ikka selleks, et luua meile veel parem Rae vald!

158

Kaido Kivistik

Rudus AS, tootmise-ja tehnikajuht 5033163