Rae vald

reform.ee
Menüü
149

Mart Võrklaev

Olen Riigikogu liige ja endine Rae vallavanem ning elan Patikal. Kuulun Rae vallavolikogu koosseisu ja vean sealset innovatsioonikomisjoni. Lisaks olen Jüri gümnaasiumi vilistlaskogu ja Rae golfiklubi liige ning alates 2013. aastast Reformierakonna Rae piirkonnaorganisatsiooni esimees. Nagu võib järeldada, olen tõeline Rae valla fänn ja seetõttu pean oluliseks, et igas Rae valla kandis oleks hea elada.

Minu tugevus on hea algatusvõime ja tänu pikaaegsele vallavanemaks olemisele tunnen Rae valda põhjalikult. Eduka juhtimise eest pälvisin Harjumaa omavalitsuste liidult 2018. aastal ka Suure Holmeri auhinna.

Oma koduvallas tunnen erilist uhkust haridusvõrgu üle ning on hea meel, et mul on olnud võimalus selle kujundamises kaasa rääkida. Meie kõik lasteaiad ja koolid on tasemel nii füüsilise keskkonna kui ka väga hea sisu poolest. Põhjalikult on renoveeritud kõik valla koolid, mitu neist on saanud juurdeehituse ja rajatud on ka päris uusi. Hea näide on Vaida põhikool, mille tänane seis mind väga rõõmustab!

Meie suur probleem on aga liikuvus ja autostumine. Näen vajadust luua mugavamad ühistranspordi võimalused ning soosida jalgsi ja rattaga liikumist.

Kiire kasvu juures pean veel oluliseks väga head ja turvalist avalikku ruumi: rohkem parke, puhkealasid, mängu- ja spordiväljakuid. Kindel plaan on jätkata Peetri pargi arendamist ning luua koostöös arendajaga ka Järvekülla Kindluse kooli juurde sarnane puhkeala ehk Kindluse park. Samuti vajavad puhkealasid Vaida ja Lagedi keskused.

Peame seadma eesmärgiks keskkonna hoidmise ning tegutsema keskkonnasäästlikumalt. Jäätmemajanduse korraldust vallas saaks muuta inimeste jaoks veel oluliselt kättesaadavamaks, säästlikumaks ja avalikku ruumi vähem reostavamaks.

Samuti pean oluliseks ülikiire interneti kättesaadavust üle valla. Siinkohal oleme alustanud koostööd, mida tuleb laiendada ja jätkata.

149

Mart Võrklaev

Riigikogu liige Vaata Instagramist 5132166