Rae vald

reform.ee
Menüü
172

Martin Mägi

Tutvustaksin ennast kui meest, kes on sündinud Viljandi paadimehega ühes ja samas imekaunis linnas… Seega veetsin oma elu esimesed 20 aastat Viljandis, misjärel kutsusid meretuuled mind Tallinnasse. Tänaseks olen juba 28 aastat põhjaeestlane. Olen abielus ning kaksikutest tüdrukute isa.

Minu tööalane tegevus on andnud mulle võimaluse teostada end mitmetes erinevates riikides ning see omakorda on tekitanud hea arusaama inimeste erinevatest loomustest ja soovidest. Et olla edukas, tuleb alati arvestada ka teistega.

Kuigi elan praegu Järvekülas/Kodalas, olen hästi kursis ka Peetri piirkonna tegemistega, olles varem elanud Kuldalas ja kaasa löönud Peetri seltsielus.

Pean ennast aktiivseks ja sotsiaalseks inimeseks. Seetõttu kuulun või olen kuulunud ka mitmetesse erinevatesse ühendustesse, olgu need siis seotud kodukoha või tööga. Olin mitu aastat Peetri lasteaia hoolekogu liige ning selle esimees. Seetõttu olen näinud Rae valla elanike muresid ja rõõme juba algfaasis nii läbi laste, nende vanemate kui ka vallajuhtide silmade.

Oma tugevateks iseloomuomadusteks peangi algatusvõimet, empaatiat ja kiirele lahendusele suunatud mõtlemist.

Mida olen oma eelneva tegevuse läbi Rae vallale andnud? Ise pean oma suurimaks saavutuseks mittetulundusühingu Järveküla Sport loomist koos kahe sõbraga. Tänaseks oleme selle seltsi tegevuse kaudu kaasanud spordi-ja ka vaba aja veetmise tegevustesse kümneid ja kümneid inimesi. Meie tähtsaavutusteks on kindlasti mitmekordsed Rae valla mängude võidud nii üld- kui ka külade arvestuses. Samuti olen uhke, et meie elupiirkond on puhas ja naabrid sõbralikud. See on meie kõigi suhtumise ja koostöö tulemus…

Leian, et Rae vallas on veel palju, mille osas saan kaasa mõelda. Eelkõige on minu prioriteetideks laste huvitegevus ning ümbritsev keskkond, sealhulgas rohealade olemasolu ja säilimine ning uuendamine. Kindlasti ei jää tähelepanuta ka vaba aja veetmise võimaluste laiendamine ning üldine turvatunne. Ehk kõik see, mis tagab meile Rae valla näol hea koha elamiseks.

Usun, et koostööd tehes, omavahel suheldes ja ausalt rääkides suudame seatud eesmärgid saavutada.

Soovin meile kõigile tegusat elu ja tervet meelt!

172

Martin Mägi

Riigi Kinnisvara AS, haldusteenuste direktor 5016952