Rae vald

reform.ee
Menüü
153

Natalia Kaptyug

Olen pereinimene, kahe toreda poisi ema ja algaja ettevõtja. Lõpetanud olen Tallinna ülikooli, oman bakalaureusekraadi humanitaarteadustes. Tänu sellele saan anda oma panuse haridussüsteemi ning sotsiaaltöö edendamiseks. Varasemalt olen olnud ka viis aastat Võsukese lasteaia hoolekogu liige ja ühe aasta hoolekogu esimees.

Lisaks enda pere eest hoolitsemisele läheb mulle väga korda Vaskjala küla käekäik ja Jüri aleviku elu. Rõõmuga ulatan abikäe neile, kes seda küsivad, ja oskan ka ise märgata, kui kellelgi abi tarvis. Olen kakskeelne, valdan vene ja eesti keelt, ja tean omast kogemusest, kui raske võib olla uude keskkonda sulandumine. Oskan hinnata integratsiooni kui teema olulisust.

Lapsed ja perekond on meie suurim vara! Seetõttu pean oluliseks pöörata tähelepanu laste haridustee ja tervislike harjumuste kujundamisele. Leian, et sportlike ja tervislike eluviiside populariseerimine noorte seas on väga oluline. Õnneks on meil Rae vallas selle jaoks väga head tingimused olemas ning meie ülesanne on neid täiendada, näiteks vaadata üle, kas igal lapsel on olemas sportimise võimalus ka kodu lähedal.

Ka eakad on ühiskonna oluline osa. Tulevikus näen kesksel kohal eakate päevakeskust koos elukestva õppe, käsitööringide ja liikumisvõimalustega. Päevakeskuses peaks olema laiem valik tegevusi, kus eakad saaks tuge näiteks keele õppimisel ja kust ei puuduks ka IT- ning arvutiõpe. Eakad ei tohiks jääda elust kõrvale ega oma muredega üksi, kuid samal ajal peaks toetama ka nende võimalikult kaua iseseisvalt hakkamasaamist.

Minu südame paneb valutama ka liigne tarbimine ja reostamine ning nendeski valdkondades olen nõus kaasa rääkima ja panustama.

Vabal ajal sõidan hea meelega jalgrattaga, mistõttu tean väga hästi, et kergliiklusteede võrgustik on kogukondade ühendamiseks ning tervise ja liikumise edendamiseks hädavajalik. Rae vald kasvab iga päev ja koos sellega peab lisanduma ka kergliiklusteid.

153

Natalia Kaptyug

Tehnohaldus OÜ, haldur