Rae vald

reform.ee
Menüü
177

Silja Veerme

Rae vald, täpsemalt Peetri, on minu koduks olnud juba 11 aastat ning enam ei suuda ma kuskil mujal elamist ettegi kujutada. Teeb heameelt, et nii lühikese ajaga on oluliselt paranenud ühistranspordi ühendus Tallinnaga, täienenud vaba aja veetmise võimalused ning loodud uusi koole ja lasteaedu. 

Viimased kaheksa aastat olen kasvatanud siin ka oma tütart ning tunnen suurt rõõmu, et meie kandis on mitmeid häid koole ja suurepärane koolitransport, tänu millele on laps saanud juba esimesest päevast alates alustada iseseisvat kooliteed Rae valla uusimas koolis, Kindluse Koolis.

Töötan Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonnas juhtivkonsultandina ning olen lõpetanud Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise magistriõppe, mis keskendub personalijuhtimise valdkonnale ning organisatsiooni arendamisele ja inimressursside juhtimisele. Käesoleval aastal alustan õpinguid Tallinna Ülikooli andragoogika eriala magistriõppes, et täiendada oma teadmisi ja oskusi täiskasvanute õppe ja arengu suunamises ning õppida tundma innovatiivseid lähenemisi ja õppevorme.

Nii nagu ma usun elukestvasse õppesse ning vajadusse panustada inimeste pidevasse arendamisse, usun, et sama kehtib ka organisatsiooni tasandil ning ühiskonnas üldiselt. Seetõttu soovingi anda oma panuse Rae valla jätkuvasse arengusse, et kodukoha lapsed ja pered oleks paremini hoitud.

Minule südamelähedased valdkonnad on nii haridus ja kultuur kui ka sotsiaal- ja tervishoid. Seisan selle eest, et Rae valla lapsed ja noored saaksid jätkuvalt parimat haridust kodulähedases koolis ja lasteaias ning püsiks ja areneks võimalused huvihariduseks ja -tegevuseks. Oma tööga seoses näen igapäevaselt inimesi, keda võib-olla alati ei nähta või ei mõisteta, kuid kes vajavad meie toetust ja tuge kõige enam. Seisan selle eest, et Rae vallas oleks tagatud sotsiaalteenused ja -toetused erinevatele sihtrühmadele, et siin oleks hea elada kõigil, olenemata vanusest, (eri)vajadusest või muudest teguritest.

177

Silja Veerme

Eesti Töötukassa, juhtivkonsultant