Rae vald

reform.ee
Menüü
163

Tairi Tikko

Enam kui seitse aastat aktiivset panustamist ja kaasarääkimist Rae valla tegemistes on minust vorminud siinse kogukonna täisväärtusliku liikme. Mulle läheb korda meie piirkonna areng ning nii oma lähimate naabrite kui ka kõigi Rae valla elanike heaolu ja turvalisus.

Pean oluliseks, et meie lastel oleks võimalikult tulevikukindel elukeskkond. Hetkel on neile tähtis optimaalne ühistranspordiühendus valla eri piirkondade ja koolide vahel. Vähemoluliseks ei pea ma liikumis- ja sportimisvõimaluste olemasolu ja kättesaadavust. Emana mõistan väga hästi ka seda, kui tähtis on iga lapsevanema jaoks tema lapse turvalisus. See peab olema tagatud igal sammul.

Olen aktiivne spordiharrastaja ning liigun palju ringi ka koos oma koeraga. Sellest tulenevalt oskan väärtustada aktiivset eluviisi toetavat infrastruktuuri meie piirkonnas laiemalt. Seisan selle eest, et neid võimalusi meie vallas arendataks ja tekiks juurde spetsiaalseid jalutusalasid või parke, kus meie inimesed saaksid ka koos oma lemmikutega aega veeta.

Pean tähtsaks just neid väärtusi, millega igapäevaselt kõige vahetumalt kokku puutume.

163

Tairi Tikko

Expert Eesti OÜ, sisekontroll ja protsesside juht