Rae vald

reform.ee
Menüü
156

Tanel Tammela

Rae vallas, täpsemalt Peetri kandis Rae külas olen elanud juba üle 11 aasta. Pean oluliseks, et minu kodukoht oleks mõistlikult hoitud ja juhitud ning leian, et vald ja selle asutused peavad olema kodanike jaoks, mitte vastupidi. 

Ühe aasta olen vallavalitsuse liikmena täitnud abivallavanema rolli ning juhtinud valla arendus- ja haldusametit. Mul on olnud rõõm viia koos meeskonnaga ellu mitmeid suuremaid projekte ja ideid, mida Eesti kõige kiiremini kasvav vald peabki tegema. Eraldi tooksin välja operaatorineutraalse optikakaabli projekti algatamise, vallakodanike portaali e-Rae arenduste eestvedamise, Tallinna ülikooli mikrokraadiprogrammi toomise Rae valda ning ettevalmistused Rae gümnaasiumi spordihoone ja Jüri staadioni ehitustöödeks. Need pikaajalised projektid soovin kindlasti edukalt ka lõpule viia.

Vald on kiire kasvu tõttu pidanud kaua olema n-ö tulekustutaja rollis. Järgmise nelja aasta jooksul tuleb meil eeskätt haridusvaldkonnas jõuda ressursside planeerimises uuele tasemele. Kohe on vaja alustada Rae küla põhikooli ja spordihoone planeerimisega ning ettevalmistustega Uuesalu lasteaia suunal, millest peaks kujunema ka kogukonnakeskus.

Rae valla mitme piirkonna tiheasustusalad on oma arengus jõudnud selleni, et vald peaks olema suuteline reageerima elanike muredele operatiivselt, st seitse päeva nädalas. Turvatunde suurendamiseks oleks mõistlik vallas luua korrahoiu üksus, mis töötaks käsikäes piirkonna abipolitseinike ja vabatahtlikega.

Rae vald pole võrreldav mitte ühegi teise Eesti kohaliku omavalitsusega, mistõttu peaksime olema suunanäitajad enamikes valdkondades. Kuna olen ettevõtlik, uuendusmeelne, kiire ja loogilise mõtlemisega ning soovin asju ka päriselt ära teha, usun, et suudan valla eluolu parandamisse palju panustada!

156

Tanel Tammela

Rae vald, abivallavanem