Rae vald

reform.ee
Menüü

Reformierakonna Rae valla valimisnimekirja juhib pikaaegne vallavanem Mart Võrklaev

Reformierakonna Rae piirkonnaorganisatsioon kinnitas eile kohalike valimiste nimekirja ja valimisplatvormi. Esinumbriks kinnitati erakonna riigikogu fraktsiooni esimees, endine Rae vallavanem Mart Võrklaev.

Võrklaeva sõnul on Reformierakonnal Rae vallas väga tugev meeskond. Valimisprogramm seab eesmärgiks jätkata uudsete lahenduste toomist Rae valda, kui Eesti ühte kiiremini arenevamasse kohalikku omavalitsusse, kuhu on oma kodu loonud noored, teadlikud ja kõrgete ootustega inimesed.

“Niinimetatud kuldse ringi vallana, on meie elanike jaoks väga olulised erinevad liikumise ja trantspordiga seotud küsimused. Plaanime jõuliselt edasi liikuda nii Tallinn-Peetri-Järveküla-Jüri trammiga, bussiliinide arendamise ja isejuhtivate busside kasutuselevõtuga, kui ka jalgsi ning jalgrattaga liikumise soodustamise ja võimaluste loomisega. Teine oluline valdkond, kus kogu riigil tuleb suur arenguhüpe teha, on jäätmemajandus, ka siin plaanime juba lähiaastatel suuri samme astuda ning eeskujuks olla,” sõnas Võrklaev.

Rae vallavolikogu esimees Tõnis Kõiv tõi välja, et  parima elukeskkonna loomiseks on tarvis tegutseda ka valdkondades, kus tegutsema ei sunni mitte seadus vaid elanike ootus paremale teenusele.  “Reformierakonna juhtimisel ongi panustatud nii perearstinduse arengusse kui ka alternatiivsetesse liikumisviisidesse, näiteks otsitud võimalusi trammitee rajamiseks. Need on meie elanikele olulised teemad, mille järgi vajadus aasta-aastalt kasvab,” lisas Kõiv. 

Tänane vallavanem Madis Sarik toob valimisprogrammist ühe olulise teemana välja haridusinnovatsiooniga seotud küsimused ja asjaolu, et uute hoonete rajamise kõrval on oluline tähelepanu pöörata ka hariduse sisule ja selle erinevatele tahkudele. 

“Meie eesmärgiks on pöörata senisest enam tähelepanu HEV (haridusliku erivajadusega) lastele. Soovime tuua nende õpilaste ja nende perede jaoks loodud teenused neile lähemale ning leida koostöövõimalusi Harjumaa üleselt. Vald on täpselt nii tugev või nõrk, kui nõrk on selle kõige õrnem lüli,” ütleb Sarik. 

“Lisaks suurepärase kvaliteediga üld-ja keskharidusele tahame edasi liikuda plaaniga pakkuda lähitulevikus Rae vallas ka innovaatilist kutseharidust. Olles tituleeritud ka logistikapealinnaks, on meil selle jaoks olema ideaalne baas. Rae vallas keskhariduse lõpetavad noored ei peaks ilmtingimata minema haridusteed jätkama vallast väljapoole. Rae vald võiks olla tulevikus koht, kus on võimalik alates lasteaiast kuni ameti leidmiseni elada oma koduvallas,” lisas ta.