Saku vald

reform.ee
Menüü
105

Aare Järvelaid

Olen olnud Saku vallavolikogu liige aastast 2005. Nende aastate jooksul olen juhtinud eelarvekomisjoni ning juhin praegu keskkonnakomisjoni.

Pean oluliseks ausat ja avatud juhtimist ning avaliku raha kasutamist viisil, mis peab silmas pikemaid eesmärke, mis aitavad enamiku kodanike elu meie vallas veel mõnusamaks ja õnnelikumaks teha.

Olen kindlalt vastu karjääride avamisele ringteest lõunas, rabametsa piirkonnas, ja muudes piirkondades, kus kasvab puhke- ja virgestusväärtust omav mets. 

Toetan põhimõtet, et kõik ideed väärivad ärakuulamist ja kaalumist olenemata sellest, kas need pärinevad koalitsiooni või opositsiooni ridadest. Vallakodanike kaasamine valla arengu kujundamisse on samuti oluline.

Oma tugevuseks pean head majandus- ja finantsalast mõtlemist ning analüüsivõimet.

105

Aare Järvelaid

Mediq Eesti, tegevjuht