Saku vald

reform.ee
Menüü
112

Keete Janter

TUGEV JA TERVEM KOGUKOND

Loome Saku vaimse tervise keskuse, kus kõik vallaelanikud läbi elukaare saavad vaimse tervise abi ja tuge kodule lähedal

Saku on olnud minu koduvald viimased 15 aastat, siin kasvavad ka minu kolm poega. 

Minu huvi on panustada meie kõigi parema vaimse tervise edendamisse, et luua tervem ja tugevam kogukond, kus kõigil oleks hea ja turvaline olla ja end teostada.

Piirkondlike teenuste arendus ja integreeritud osutamine on oluline, samuti ressursside planeerimine arenduseks ja kvaliteedi tagamiseks ning vajalike ekspertide kaasamine. Pean oluliseks koostöö tugevdamist haridus-, tervishoiu-, sotsiaal- ja justiitssüsteemide vahel.

Oma senises tööelus olen sel teel aktiivselt toimetanud.

Hariduse omandasin Tallinna pedagoogikaülikoolis, kus lõpetasin magistrikraadiga sotsiaaltöö eriala. Töötanud olen mitmes MTÜ-s, linna- ja riigiasutustes ning kõik minu töökohad on olnud seotud laste ja perede heaolu tagamise erinevate valdkondadega. 

Viimased viis aastat olen töötanud sotsiaalkindlustusametis ning loonud koos kahe ekspertarstiga Eesti nelja suurema haigla juurde seksuaalvägivalla kriisiabikeskused. 

Olen MTÜ VAITERi juhatuse liige, kus töötame erinevate vägivalla vähendamise programmide sissetoomise, Eesti oludele kohandamise ja koolitustegevustega. 

Üle viie aasta olen töötanud individuaalteraapia vormis nii laste kui ka täiskasvanutega, kasutades loovteraapia meetodit „Töö saviväljal” ehk saviteraapiat. Saviteraapiat kasutatakse põhiliselt psühhiaatrias ja traumateraapias, samuti rehabilitatsioonis.

Saku valla üldine areng ja nii füüsilise kui ka vaimse tervise hoidmise võimalused ja kättesaadavus kõigi jaoks on minu jaoks olulised.

112

Keete Janter

MTÜ Vaiter, juhatuse liige