Saku vald

reform.ee
Menüü
101

Tiit Vahenõmm

Elan Sakus sünnist saati ning rajasin siia ka oma kodu. Olen Saku vallavolikogu esimees ja endine Saku vallavanem. Kuulun juba neljandasse Saku vallavolikogu koosseisu, kus olen vedanud ettevõtlus- ja arenduskomisjoni. Alates 2020. aastast olen Reformierakonna Saku piirkonnaorganisatsiooni esimees. Olen südamega Saku küljes kinni ja pean oluliseks, et terves Saku vallas oleks hea elada.

Minu tugevuseks on algatusvõime ning tänu pikaaegsele volikogu liikmeks ja vallavanemaks olemise kogemusele tunnen Saku valda põhjalikult. Tean ja hindan tööd, mida vallamajas on tehtud, tehakse ning mida on veel plaanis teha. Olulisim on teha seda tööd meie inimeste jaoks ja koos nendega.

Oma koduvallas tunnen erilist uhkust haridusvõrgu üle ning mul on hea meel, et olen saanud olla selle kujundajate seas. Meie kõik lasteaiad ja koolid on kõrgel tasemel nii hariduse kvaliteedi, töö- ja õpikeskkonna kui ka suurepärase kollektiivi poolest. Uue põhikooli valmimisel ja Kajamaa kooli Sakku toomise järel võime tõdeda, et oleme hariduse pakkumisel kindlasti vabariigis esirinnas.

Jätkuvalt peame tegelema turvalise ja mugava elukeskkonna arendamisega. Eelkõige tuleb tagada ühistranspordi kättesaadavus ning optimaalne kergliiklusteede võrgustik terves Saku vallas.

Kiire valla arengu juures pean väga oluliseks kaunist, kodust ja turvalist avalikku ruumi: rohkem parke ja puhkealasid, valgustust, heakorda ning mängu- ja spordiväljakuid. Kindel plaan on jätkata Saku mõisapargi arendamist ning luua terviklik rekreatsiooniala raudtee ja rabametsa piirkonda. Puhke- ning mängualasid vajavad ka külade ja alevike keskused.

Oluline on ülikiire interneti kättesaadavuse tagamine üle valla. Siinkohal on esimesed projektid käivitunud, kuid neid tuleb laiendada ja jätkata.
Meie ja tulevaste põlvkondade heaolu ja tervise säilimiseks on vaja ergutada rohepööret Saku vallas. Sellele aitavad kaasa juba mainitud head ühistranspordiühendused ja kergliiklusteed, kaugtööd võimaldav kiire internet, läbimõeldud ring- ja prügimajandus ning suurepärane haridus.

101

Tiit Vahenõmm

Saku vallavolikogu esimees