Saue vald

reform.ee
Menüü
125

Andre Promet

Olen
kahe lapse ise ning Saue vallas elanud ca
20 aastat. Saue vallavolikokku kandideerin Laagri/Alliku piirkonnast.
Igapäevaselt
tegutsen
finantsvaldkonnas
ning
olen
aktiivne ja ettevõtlik.

Minu
jaoks on kõige
olulisem teema
laste ja
noorte
tulevik. Et neil oleksid teadmised ja kogemused, kuid eeskätt ka
võimalused, mille abil leida elus enda jaoks õige koht. Seisan
selle eest, et valla koolides oleks
noortel võimalik omandada esmased eluks vajalikud teadmised rahast
ja finantsmaailmast. Et nad oskaksid varakult mõelda
investeerimisele ja oma rahaasjade planeerimisele. Lisaks näen vajadust
alustada koolis ettevõtluse ja programmeerimise tutvustamist, pakkudes noortele baasteadmiste omandamise võimalust. See võimaldaks neil saada vajalikud alusteadmised tulevaseks iseseisvaks eluks ning mõista ja tunnetada, kas see on midagi sellist, millega nad sooviksid ka edaspidi jätkata. Üha enam näeme enda ümber arvuti kasutamise
oskuse vajalikkust ning ettevõtluse tähtsust meie majanduse
toimimisel. Selleks toetame koolide õppekavasse finants-,
ettevõtlus- ja programmeerimise aluste õppe lisamist.

Teiseks on mulle hingelähedane kergliiklusteede turvalisus ja ohutus. Leian, et kõnni- ja sõiduteede ristumiskohad
peavad olema tegelikkusest lähtuvalt nüüdisajastatud, arvestades
inimeste arvu ning teede koormust. Eeskätt on mure laste pärast,
kes kergliiklusteedel liigeldes ei oska ohtu alati realistlikult
hinnata.

Aastatel
2013–2017
kuulusin
Saue
vallavolikokku, olles ka majandus- ja arengukomisjoni liige. See
oli minu esimene
kokkupuude
valla juhtimisega
ning pakkus võimalust valla arengus
kaasalöömiseks. Soovin enda kogemuste ja teadmistega panustada
kodukoha elu veelgi paremaks muutmisesse.

Teeme
üheskoos valla lastele pakutava hariduse rahvusvahelisel tasandil
konkurentsivõimelisemaks ning koolitee turvalisemaks!

125

Andre Promet

Fiizy OÜ, Head of Remarketing department