Saue vald

reform.ee
Menüü
129

Anneli Võõras

Seisan hea selle eest, et kõikidel õppida soovijatel oleks võimalus saada kvaliteetne ja tänapäevane haridus. 

Panustan kogukonna arengusse, et vältida meie kodukoha ääremaaks muutumist.

129

Anneli Võõras

Puudub