Saue vald

reform.ee
Menüü
126

Evi Gulbis

Olen otsustanud osaleda kohaliku omavalitsuse valimistel, et anda oma panus ja olla kaasarääkija oma koduvalla, aga ka koduküla Laitse, kus olen elanud juba kuusteist aastat, arengus ja tegemistes. Reformierakonna nimekirjas kandideerivatel inimestel on visioon ja eesmärgid ühinenud valla arenguks ja tugevdamiseks, siinse elukeskkonna paremaks muutmiseks. 

MILLE EEST VALITUKS OSUTUDES SEISAN?

Olen omandanud 2002. aastal kõrghariduse õigusteaduse erialal ning olnud kahekümne aasta vältel õpitud erialal ametis avalikus teenistuses erinevatel ametikohtadel. Aastatel 1999–2006 alustasin teenistuskäiku algselt Põhja politseiprefektuuris uurijana ning seejärel Põhja ringkonnaprokuratuuris prokurörina. Oma ametis spetsialiseerusin alaealiste toimepandud ning nende vastu suunatud isikuvastaste kuritegude ning perevägivalla kuritegude menetlemisele. Hilisemad ametikohad, mis on jäänud ajavahemikku 2006–2019 Tartu maakohtus ja Tallinna halduskohtus ning juristiamet Kehtna vallavalitsuses, on  andnud mulle kogemused ja põhjalikud teadmised haldusmenetlusest, halduskohtumenetlusest, samuti kohaliku omavalitsuse korraldusest ning kohaliku omavalitsuse probleemidest. 

Sel aastal omandasin teise kõrghariduse Tartu tervishoiu kõrgkoolis õenduse erialal. Oma õpingute kõrvalt olen töötanud erialaste kogemuste saamiseks Benita Kodus hooldajana ning Ida-Tallinna keskhaiglas osakonna abilisena. Alates 2020. aastast alustasin Põhja-Eesti regionaalhaiglas tööd abiõena ning peale õpingute lõpetamist jätkan tööd õena. Selle aasta juulist alustasin tööd ka pereõena Viimsi perearstikeskuses. Töö erinevates haiglates ja ka hooldusasutustes on andnud mulle hea ülevaate erinevate tervishoiuasutuste tööst ning tervishoiuga seotud temaatikast. 

Saan valimistel valituks osutudes oma ameti- ja tööalaste teadmiste ja kogemuste pinnalt aktiivselt kaasa rääkida erinevates haridus-, turvalisus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkondi puudutavates küsimustes ning seista oma koduvalla, sealhulgas ka koduküla erinevate probleemide lahendamise eest. 

MINUST

Olen abielus. 

Kuulun alates 2014. aastast kaitseliidu Tallinna maleva liikmeskonda ning panustan oma kompanii ridades meedikuna aktiivselt Eesti kaitsevõime arendamisse. 

Vabal ajal meeldib aias toimetada, lugeda, rattaga sõita. 

126

Evi Gulbis

Põhja- Eesti Regionaalhaigla, õde; Viimsi Perearstikeskus pereõde